Abp Jędraszewski: świat tego potrzebuje – światła i prawdziwego smaku życia

2022-06-07 14:42
Kard. Jędraszewski
Autor: Archidiecezja Krakowska

Bądźmy światłością, bądźmy solą. Świat tego potrzebuje – światła i prawdziwego smaku życia – mówił abp Marek Jędraszewski w czasie wtorkowej Mszy św. w kościele Świętej Rodziny w Zakopanem z udziałem Episkopatu Polski. Eucharystię odprawiono na pamiątkę spotkania Jana Pawła II w 1997 r. z dziećmi, które przystąpiły wtedy do pierwszej komunii św.

Na początku liturgii ks. Dziekan Bogusław Filipiak, kustosz sanktuarium Świętej Rodziny w Zakopanem przywołał słowa Jana Pawła II wypowiedziane do dzieci 25 lat temu. Zauważył, że „nie straciły na aktualności, ale jeszcze bardziej stały się przesłaniem w trosce o dziś i jutro młodego pokolenia". Mszy św. przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio. – Rodzina jest miejscem, z którego wychodzimy. Rodzina buduje Kościół i społeczność świecką. Rodzina jest też miejscem rodzenia się powołań kapłańskiego, zakonnego i misyjnego. Rodzina to także środowisko, w którym przyszedł na świat w ludzkiej postaci nasz Pan Jezus Chrystus. Jest ona dla nas zatem świętym miejscem, które napawa nas radością, a także wzorem z którego czerpiemy przykład. Dlatego środowiska rodzinne musimy otoczyć naszą szczególną troską. Prośmy, niech Jezus wraz ze swoją Matką i św. Józefem otaczają opieką wszystkie polskie rodziny, by były Bogiem silne – mówił na początku mszy abp Pennacchio.

Podczas homilii abp Marek Jędraszewski stawiał pytanie, w jakiej mierze jesteśmy solą dla ziemi i światłem dla świata. – Odpowiedź brzmi: przez miłość – mówił metropolita krakowski zaznaczając, że to jedyna światłość w ponurych i ciemnych czasach nienawiści i przemocy. – Miłość jest także solą w czasach zatraty smaku autentycznej wolności. Jeśli prawdziwie kochasz, jesteś autentycznie wolny – podkreślał arcybiskup i wskazywał na chrześcijańskiego ducha polskiego narodu, który objawił się w ostatnich tygodniach, gdy Polacy zaangażowali się w pomoc uciekającym przed wojną ukraińskim kobietom i dzieciom. – Mamy obowiązek dziękować Bogu, że w naszym narodzie objawiło się to szczególne DNA – mówił arcybiskup zaznaczając, że jest to ważne, gdy chrześcijaństwo próbuje się wypierać z przestrzeni publicznej, m.in. ze szkół.

Nawiązując do słów Jana Pawła II, wypowiedzianych w kościele Świętej Rodziny w Zakopanem, abp Marek Jędraszewski zaznaczył, że Ojciec Święty zwrócił uwagę także rodzicom dzieci pierwszokomunijnych, aby czuli się odpowiedzialni za ich przyszłość, aby mieli odwagę, moc, i zasoby wiary, by to, co najbardziej wspaniałe w ich sercu, przekazać dzieciom; a także bronić się przed tym, aby zlecać wychowanie dzieci instytucjom, które nie mają nic wspólnego z Chrystusem i Jego Ewangelią. Dziś te słowa papieża trzeba rozszerzyć na wszystkich rodziców. Zdaniem metropolity krakowskiego- wiele obserwowanych dziś problemów wynika z kryzysu rodziny, a dzieci są pierwszą ofiarą tragedii rozpadu małżeństw. Arcybiskup zaznaczył, że biskupi nie mogą rozważać sytuacji katechezy w Polsce abstrahując od innych problemów widocznych w rodzinach i całym narodzie. Zaapelował o modlitwę o odwagę i mądrość bycia światłem i solą dla ziemi i świata; o odwagę wolności mądrej, odpowiedzialnej, która sprawia, że wszyscy czujemy się wolni wolnością dziecka Bożego; aby otwartość polskich domów na szukających u nas przystani pokoju i dobroci ciągle trwała i nie załamywała się wobec wyzwań. – Bądźmy światłością, bądźmy solą. Świat tego potrzebuje – światła i prawdziwego smaku życia – zakończył homilię metropolita krakowski.

Modlącym się w sanktuarium Świętej Rodziny w Zakopanem biskupom towarzyszyła ikona Świętej Rodziny, która peregrynuje po Archidiecezji Krakowskiej. – Tak bardzo potrzeba, aby rodzina była mocna i święta wiarą, nadzieją i przepełniona miłością – mówił w czasie Mszy św. ks. Bogusław Filipiak apelując o modlitwę za najmłodsze pokolenie dzieci i młodzieży. 

Źródło:ekai