Abp Szewczuk rozmawiał z sekretarzem generalnym ONZ nt. zawieszenia broni

2022-04-20 12:04
Abp Szewczuk
Autor: Wikimedia Commons

We wtorek sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych António Guterres rozmawiał ze zwierzchnikiem Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego arcybiskupem większym kijowsko-halickim Światosławem Szewczukiem informując go o swoim apelu wzywającym do wielkanocnego zawieszenia broni w Ukrainie.

Sekretarz Generalny ONZ powiedział zwierzchnikowi UKGK, że w porozumieniu z papieżem Franciszkiem i w imieniu ONZ wzywa do wielkanocnego zawieszenia broni, aby z jednej strony wszyscy chrześcijanie mogli pokojowo obchodzić Święta Wielkanocne, w tym Rosjanie, którzy, podobnie jak Kościoły wschodnie na Ukrainie, będą obchodzić je 24 kwietnia, a z drugiej strony przeprowadzić ewakuację ludzi podczas rozejmu, otwierając korytarze humanitarne i w razie potrzeby udzielać niezbędnej pomocy. Guterres wyraził nadzieję, że jego wezwanie w imieniu Organizacji Narodów Zjednoczonych do rozejmu zostanie wysłuchane.

Abp Szewczuk poinformował sekretarza generalnego ONZ, że Ogólnoukraińska Rada Kościołów i Organizacji Religijnych wystosowała podobny apel. Jak podkreślił zwierzchnik UKGK zadeklarowano w nim gotowość do współpracy, aby korytarze humanitarne były po pierwsze otwarte, a po drugie, aby działały. Wszystkie Kościoły są gotowe przyłączyć się do organizacji korytarzy humanitarnych, a także ewakuacji ludności z niebezpiecznych miejsc i dostarczania pomocy humanitarnej tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne – powiedział abp Szewczuk.

Źródło: KAI