Biskupi katoliccy Rosji apelują o przerwanie wojny z Ukrainą

2022-02-25 14:13 Justyna Bieniek
Kościół katolicki Rosja
Autor: A.Savin /wikimedia commons

„Wzywamy wszystkich polityków, od których zależy podjęcie tej decyzji, do zakończenia konfliktu” - napisali we wspólnym oświadczeniu. Nie wymienia ono jednak ani przywódcy Kremla Władimira Putina ani nie mówi wprost, że to Rosja zaatakowała Ukrainę militarnie.

Podobnie jak wszyscy, również i my jesteśmy głęboko wstrząśnięci, że pomimo wielkich wysiłków na rzecz pojednania, konflikt polityczny między Rosją a Ukrainą przerodził się w konfrontację zbrojną”- ubolewa pięciu biskupów katolickich. „Ta konfrontacja przynosi śmierć i zniszczenie oraz zagraża bezpieczeństwu całego świata” - napisali w swoim oświadczeniu i podkreślili, że narody rosyjski i ukraiński nie tylko mają wspólną historię, ale także w przeszłości bardzo ucierpiały z powodu „szaleństwa wojny”.

Według duchownych, ci którzy prowadzą działania wojenne muszą ponieść odpowiedzialność, ponieważ od ich obecnych decyzji zależy bieg przyszłych stuleci. Jednocześnie biskupi wezwali do modlitw i Mszy świętych w intencji pokoju. Biskup Saratowa w południowo-zachodniej Rosji, Klemens Pickel, napisał na swoim blogu: „Dziś modliliśmy się od rana do wieczora. Nie było nic ważniejszego”.

Mniej niż jeden procent Rosjan to katolicy

Źródło:ekai