Biskupi Sudanu Południowego apelują o pomoc

2021-09-23 11:18 M. Mal
Sudan Południowy
Autor: materiały prasowe Sudan Południowy

Kraj zmaga się z kryzysem humanitarnym. Z jednej strony to skutek gwałtownych powodzi, które ostatnio nawiedziły wiele regionów, z drugiej – walk między lokalnymi społecznościami. ONZ szacuje, że przesiedlonych zostało ostatnio prawie 400 tys. osób.

Biskupi Sudanu Południowego zaapelowali o zwiększenie pomocy ze strony społeczności międzynarodowej. Są zaniepokojeni pogarszającą się sytuacją humanitarną w ich kraju. W opublikowanym przesłaniu duszpasterskim zaznaczyli, że uchodźcy oraz mieszkańcy zmuszeni do wewnątrzkrajowych przesiedleń, potrzebują niezbędnych środków, aby wrócić do pierwotnego miejsca zamieszkania. Inni z kolei nadal zmuszeni są do migracji. Biskupi wyrazili wdzięczność za pomoc Caritasu i społeczności międzynarodowej, ale jednocześnie poprosili o zwiększenie wsparcia.

Ponieważ Sudan Południowy doświadcza powodzi, zanieczyszczenia środowiska, wylesiania i zanikania dzikiej przyrody, przypominamy, że troska o stworzenie jest kolejną z wartości katolickiego nauczania społecznego. Ponieważ cały świat stoi w obliczu zmian klimatycznych o kryzysowych proporcjach, wzywamy nasz rząd i obywateli do ochrony i pielęgnowania Bożego stworzenia – czytamy w oświadczeniu.

Przypominając słowa Papieża Franciszka, że ​​szczepienie jest aktem miłości, prostym, ale głębokim sposobem promowania wspólnego dobra i troski o siebie nawzajem, szczególnie o najsłabszych, biskupi przestrzegli przed fałszywymi informacjami o nieskuteczności szczepień. Wezwali ludność do zachowania rozsądnych środków ostrożności. Zachęcili także instytucje religijne i duchowieństwo do silnej wiary i nadziei oraz kontynuowania pracy na rzecz sprawiedliwości i pokoju w Sudanie Południowym.

Według Biura ONZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej około 380 tys. osób z sześciu stanów Sudanu Południowego zostało przesiedlonych w wyniku gwałtownych powodzi i licznych starć między lokalnymi społecznościami, co jeszcze bardziej zwiększyło potrzeby humanitarne.

Caritas Polska prowadzi obecnie 3 programy pomocowe w Sudanie Południowym. Polegają przede wszystkim na dożywianiu uczniów i najuboższych rodzin, które cierpią z powodu, dotykającej obecnie kraj, klęski głodu. Akcję można wesprzeć na stronie internetowej Caritasu.

Źródło: Vatican News