Bp Czaja: niektóre parafie zostaną połączone

2022-06-01 17:11 Justyna Bieniek
Parafia
Autor: cathopic.com

Biskup opolski Andrzej Czaja poinformował, że z powodu braku dostatecznej liczby duchownych niektóre parafie zostaną połączone. "Już w tym roku, nie zdołam obsadzić personalnie wszystkich parafii i dlatego 6 zostanie połączonych z innymi" - przekazał.

Na stronie internetowej opolskiej diecezji opublikowano „Odezwę Biskupa Opolskiego w związku z tegorocznymi święceniami kapłańskimi”, w której bp Czaja odniósł się do malejącej liczby powołań kapłańskich. „W całym dzisiejszym dostatku życia na Śląsku Opolskim dopadła nas jedna straszna bieda – wielki niedostatek powołań kapłańskich i zakonnych! W murach naszego seminarium jest zaledwie 28 kleryków naszej diecezji, 14 z diecezji gliwickiej i 1 kleryk z Togo, w Afryce. Biorąc pod uwagę fakt, że do święceń dochodzi połowa kleryków, można przyjąć, że nasze prezbiterium do roku 2027 wzbogaci się o 14 kapłanów. Tymczasem ze względu na ukończenie 75 roku życia, do 2030 roku odejdzie na emeryturę 72 kapłanów. Trzeba się także liczyć z tym, że niektórzy mogą wcześniej umrzeć bądź stan zdrowia nie pozwoli im na dalsze posługiwanie. Nie można też wykluczyć, że ktoś odejdzie z szeregów kapłańskich. I pytanie, co robić?” – napisał.

W dokumencie biskup poinformował, że z powodu braku wystarczającej liczby księży do obsadzenia personalnie wszystkich parafii, sześć z nich zostanie połączonych z innymi. „W takiej sytuacji wierni dwóch parafii będą musieli się dzielić jednym proboszczem. Przyniesie to pewien uszczerbek dla ich życia i funkcjonowania, m.in. zmniejszenie liczby Mszy św." – poinformował bp Czaja. Jak podkreślił, w takiej sytuacji potrzeba również większego zaangażowania świeckich w życie parafii. „Chodzi o wsparcie proboszcza w jego funkcjonowaniu w dwóch parafiach, które pozwoli zminimalizować powstałe niedogodności i następstwa. Kapłanów proszę, aby się więcej otwarli na swoich wiernych, bardziej weszli w dialog i w bezpośrednich relacjach formowali i przygotowywali wielu do podejmowania różnych posług we wspólnocie parafialnej. Wiernych proszę zaś o jak najwięcej zaangażowania w budzenie świadomości, że razem jesteśmy Kościołem i że naszą wspólną odpowiedzialnością jest dobre funkcjonowanie i rozwój wspólnoty parafialnej, włączanie w nią dzieci i młodzieży” – napisał bp Czaja.

Źródło: diecezja.opole.pl