Bp Marek Solarczyk zawierzył Diecezję Radomską Matce Bożej

2021-12-09 10:28
Figura Maryi Niepokalanej w Radomiu
Autor: retropedia.radom.pl

Bp Marek Solarczyk podczas uroczystości, która odbyła się 8 grudnia przy figurze Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Radomiu, zawierzył miasto i całą diecezję Matce Bożej. Odbywa się to co roku w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP.

W modlitwie zawierzenia Maryi Niepokalanej zostali poleceni: Radom i diecezja, wszystkie rodziny, ojczyzna, rządzący, władze samorządowe Radomia, duchowieństwo, seminarium duchowne, media katolickie, organizacje i stowarzyszenia katolickie oraz uczelnie i szkoły, szpitale, służba zdrowia, pracujący i bezrobotni, przeżywający trudności materialne, alkoholicy czy więźniowie.

Niech ta nasza modlitwa, i zawierzenie, które zostało wypowiedziane przed Eucharystią, będzie potwierdzeniem i wielkim znakiem oraz zaproszeniem, abyśmy w cichości naszych serc i pokorze naszej duszy stanęli wobec Boga, prosząc, aby Jego łaska nas umacniała i przemieniała. Aby nasze życie było znakiem Jego życia, aby maryjne oddanie, było dla nas źródłem naszej wytrwałości i nadzieją na Jej wstawiennictwo – modlił się bp Solarczyk.

Nabożeństwo zawierzenia miasta i diecezji odbywa się w Radomiu każdego roku w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP przy figurze Maryi Niepokalanej, która znajduje się przed klasztorem ojców bernardynów. Radomska figura została poświęcona 13 czerwca 1858 roku i jest uznawana za drugą na świecie, wystawioną po ogłoszeniu przez papieża Piusa IX w 1854 r. dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny (pierwszą jest „La Colonna dell’Immacolata Concezione” z roku 1857, która znajduje się na Placu Hiszpańskim w Rzymie).

Fundatorem figury był radomian Antoni Plewiński. Historia kultu Niepokalanego Poczęcia u radomskich bernardynów sięga 1740 roku, kiedy to powstało Bractwo Niepokalanego Poczęcia. Klasztor bernardynów jest jednym z najcenniejszych i najpiękniejszych zabytków Radomia.

Źródło: KAI