Były uchodźca - arcybiskupem Tirany

2021-12-01 12:33
Bp Arjan Dodaj
Autor: Youtube

Papież mianował bp Arjana Dodaja, byłego uchodźcę, arcybiskupem Tirany. Jednocześnie przyjął prośbę o odejście na emeryturę dotychczasowego arcybiskupa albańskiej stolicy- George’a Frendo.

Nowo mianowany arcybiskup, jako młody człowiek uciekł łodzią przez Morze Śródziemne do Włoch. Tam pracował jako ogrodnik i ślusarz, potem studiował teologię i filozofię. Do swojej ojczyzny powrócił już jako ksiądz. W 2020 roku papież Franciszek mianował go biskupem pomocniczym w Tiranie. Kościoły chrześcijańskie mają misję bycia „dobrym Samarytaninem” dla wszystkich potrzebujących, postrzegania migrantów jako „niosących nadzieję” oraz nalegania na polityków, aby przyczyniali się do poprawy ich losu- mówił bp Dodaj w jednym z wywiadów podczas wrześniowej wizyty w Wiedniu. Wezwał wtedy do wszechstronnej pomocy dla uchodźców i migrantów. Podkreślał, że ludzie, którzy musieli opuścić swoją ojczyznę, potrzebują przyjęcia, uczestnictwa w społeczeństwie i możliwości budowania swego życia na nowo.

Uciekając z kraju jako 16-latek, pokładałem wielkie nadzieje w Europie Zachodniej, „w takich wartościach jak wolność, prawda, równość i braterstwo, które – jak się przekonałem – są z gruntu chrześcijańskie” , wspominał bp Dodaj w rozmowie z katolicką agencją Kathpress. Przypomniał, że w czasach dyktatury komunistycznej w Albanii, wyeliminowano wcześniej ludzi głoszących nadzieję i obrońców praw człowieka, przede wszystkim duchowieństwo. W 1967 roku komunistyczny reżim ogłosił Albanię „pierwszym państwem ateistycznym”. Do 1990 roku wszelkie praktyki religijne były karane więzieniem, pracą przymusową lub śmiercią.

Nowy arcybiskup Tirany wspominał, że po raz pierwszy zetknął się z wiarą chrześcijańską we Włoszech. Tam przyjął chrzest i zrozumiał, że chce zostać księdzem. Zwrócił uwagę, że jego historia nie jest odosobnionym przypadkiem. - Wielu Albańczyków, którzy dorastali bez wiary, poznało Chrystusa w krajach, do których wyemigrowali i teraz chętnie przyjmują sakramenty - stwierdził hierarcha.

Kościół w Albanii szybko się rozwija, a „wiara jest bardzo żywa”. W rozmowie z Kathpress bp Dodaj wyraził przekonanie, że powracający migranci są „darem” nie tylko dla Kościoła katolickiego w Albanii, lecz mogą być korzyścią dla całego społeczeństwa. „Migranci, którzy za granicą zdobywają warunki, dzięki którym mogą później budować lepsze życie w kraju, niosą nadzieję wszystkim”, stwierdził hierarcha.

Źródło:ekai