Caritas bielsko- żywiecka razem z samborsko- drohobycką dla Ukrainy

2022-05-26 14:39
Caritas
Autor: Diecezja Bielsko- Żywiecka

Leki, środki opatrunkowe, ubrania, koce oraz żywność- to wszystko przekaże uchodźcom w najbliższym czasie bielsko-żywiecka Caritas za pośrednictwem Caritas ukraińskiej diecezji samborsko-drohobyckiej. W samym tylko 22-tysięcznym Drohobyczu schronienie niedawno znalazło około 27 tysięcy uchodźców z regionów zagrożonych walkami.

Podczas ostatniego spotkania dyrektora Caritas samborsko-drohobyckiej ks. Igora Kozankiewicza z jego odpowiednikiem w diecezji bielsko-żywieckiej ks. Robertem Kurpiosem ustalono szczegóły współpracy pomiędzy organizacjami. W spotkaniu udział wziął Alfred Gibas – koordynator dekanatu andrychowskiego w sprawie uchodźców.

„Dotychczasowe działania obejmowały m.in. dostawę produktów żywnościowych dla mieszkańców Drohobycza. Jako Caritas uczestniczyliśmy też w przekazaniu koparki, która pomoże w pracach porządkowych, odgruzowaniu zniszczonych budynków w mieście” – poinformowała beskidzka Caritas, zapowiadając, że w najbliższym czasie wyruszy transport leków, środków opatrunkowych, ubrań, koców oraz żywności.

23 maja br. ks. Igor zawiózł na Ukrainę z podbielskiego magazynu Caritas w Janowicach materace, łóżka rehabilitacyjne, jedzenie i leki.

Źródło:ekai