Dzień Kobiet w Licheniu

2022-03-07 15:15
Modlitwa
Autor: lulitobal/cathopic.com

Za kobietę i jej misję we wspólnocie ludzkiej dziękowano w niedzielę w licheńskiej bazylice. Modlitwą objęto także ukraińskie kobiety potrzebujące wsparcia i pomocy. Tradycyjnie w niedzielę poprzedzającą przypadający 8 marca Dzień Kobiet w licheńskim sanktuarium odbył się dzień modlitw w ich intencji.

- Każda wojna jest zwycięstwem diabła – rozpoczął swoją homilię ks. Janusz Kumala, kustosz sanktuarium. - Diabeł po kuszeniu odstąpił od Jezusa, ale nadal prowadzi wojnę ze wszystkimi. To jest natura tego, który dzieli, kłamie, który niszczy, nienawidzi Boga i człowieka i chce go zatracić na wieczność - dodał marianin.

Nawiązując do zbliżającego się Dnia Kobiet, ksiądz kustosz stwierdził: - Dziś w sposób szczególny chcemy modlić się za kobiety. One dziś mają oblicze Ukrainek. Dają nam znak zwycięstwa miłości nad nienawiścią, dobra nad złem. Pokazują istotę tego, co znaczy być kobietą, człowiekiem. W pośpiechu opuszczają swoje domy, ratując swoje dzieci. W wielkim zmęczeniu, bólu, lęku uciekają, by uratować życie dzieci i swoje. To kobiety, które chronią życie, gdy mężowie, ojcowie, bracia bronią ojczyzny. To pierwsze powołanie kobiety, która przyjmuje życie i troszczy się o nie, by je uratować. Zadanie, dzięki któremu świat istnieje i dzięki któremu możemy patrzeć w przyszłość – mówił ks. Kumala.

Podczas liturgii w sanktuarium modlono się w solidarności z mieszkańcami Ukrainy, o zakończenie wojny i pokój, polecając miłosierdziu Bożemu wszystkich poległych. Zebrane w ubiegłą niedzielę w bazylice ofiary zostały przekazane potrzebującym w Ukrainie za pośrednictwem Caritas Polska, a licheńskie sanktuarium współpracuje w zakresie przyjmowania uchodźców z Wojewodą Wielkopolskim. Zgromadzenie Księży Marianów posługuje w pięciu parafiach na Ukrainie: w Charkowie, Chmielnickim, Mohylowie Podolskim, Czerniowcach i Gródku, gdzie do tej pory zakonnicy zdecydowali się pozostać mimo trudnej sytuacji.

Źródło: KAI