Gniezno: wirtualny spacer po katedrze

2022-02-15 11:33 Justyna Bieniek
Katedra Gnieźnieńska
Autor: www.wzgorzelecha.pl

Podziemia, Drzwi Gnieźnieńskie, zabytkowe kaplice, konfesja z relikwiarzem św. Wojciecha - to wszystko można zobaczyć teraz na monitorze własnego komputera. Bazylika prymasowska jest kolejnym zabytkiem Wzgórza Lecha, który został udostępniony do wirtualnego zwiedzania.

Przygotowany przez Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej i dostępny na stronach internetowych www.archidiecezja.pl i www.wzgorzelecha.pl wirtualny spacer wykorzystuje najnowsze technologie i trendy. Oprócz komentarza audio i tekstowego, oferuje krótkie filmy wideo i zdjęcia najciekawszych obiektów. Zwiedzającym towarzyszy też awatar przewodnika, który wprowadza w historię miejsca i przybliża związane z nią ciekawostki. Warto się z nimi zapoznać przed odwiedzeniem w realu miejsc tak dobrze znanych, a często wciąż nieodkrytych.

Pospacerować wirtualnie można po całym Wzgórzu Lecha aż do seminarium duchownego, które w tym roku świętować będzie 620. rocznicę powstania czy kościoła bożogrobców św. Jana, który jest jednym z najstarszych kościołów gotyckich w Polsce. Po powrocie na Wzgórze Lecha można spojrzeć na katedrę z Placu św. Wojciecha lub z drugiej strony, czyli z ulicy Tumskiej. Można przystanąć przy pomniku Bolesława Chrobrego, a potem obejść bazylikę, by kierując się do muzeum zwiedzić po drodze pięknie odnowiony kościół pw. św. Jerzego. To jedna z najstarszych świątyń w Gnieźnie. Najwcześniejsze przedromańskie kamienne relikty, odsłonięte podczas badań archeologicznych, datowane są na X wiek. Kościołowi przypisuje się funkcję świątyni/kaplicy grodowej władców piastowskich. Podczas wykopalisk prowadzonych w jego pobliżu odkryto pozostałości kamiennej bramy grodowej z drugiej połowy XI wieku. Jest ona drugą najstarszą tego typu budowlą romańską, której relikty odnaleziono w Polsce.

Po zwiedzeniu kościoła św. Jerzego i obejrzeniu zabytków skarbca w Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej, koniecznie trzeba wrócić do katedry. Można zacząć od podziemi, gdzie zachowały się mury ścienne poprzedniej romańskiej katedry sprzed prawie tysiąca lat. Oprócz pochówków i nekropolii arcybiskupów i prymasów znajduje się tam kopia płyty odkrytej przed półwieczem i pochodzącej z grobu „trzech żołnierzy Chrystusa”. Kim byli?  Mogli to być Polscy Bracia Męczennicy - zakonnicy zamordowani w 1003 r. Mogli to być inni duchowni lub wojowie Bolesława Chrobrego. Bez względu na to o kim inskrypcja mówi, jest to jeden z najstarszych napisów w Polsce.

Z podziemi można się udać bezpośrednio na katedralną wieżę albo do Drzwi Gnieźnieńskich, o których bogatej symbolice opowiada zarówno film, jak i awatar przewodnika. Na koniec warto zostawić wnętrze katedry, która - jak się dowiadujemy- została zbudowana na wzór francuskich katedr koronacyjnych. Udostępnione do wirtualnego zwiedzania są m.in. kaplice, do których w realu wejść nie można. Z bardzo bliska obejrzymy też konfesję i relikwiarz św. Wojciecha. Nie można pominąć starego kapitularza, czyli pomieszczenia pod chórem, które związane jest z istniejącą do dziś Kapitułą Prymasowską będącą gremium doradczym arcybiskupa gnieźnieńskiego. Przed wiekami miały swój znaczny udział w jego wyborze.

Wielu zainteresuje się też na pewno licznymi obiektami i artefaktami, które podczas tradycyjnego zwiedzania są trudno dostępne. To witraże, organy czy gotyckie zdobienia na kapitelach, gzymsach i żebrach sklepiennych. Szczególnie cenny jest gotycki krucyfiks z belki tęczowej. Datowana na XIV lub XV wiek figura Chrystusa mierzy 2,5 m wysokości. Podczas niedawnej renowacji i konserwacji odsłonięto niewidoczną dotąd pod warstwą zabrudzeń i przemalowań, kolorystykę skóry oraz pięciu ran Chrystusa, a także wzór na perizonium.

Źródło:ekai