Izrael: przybywa Chrześcijan

2022-01-13 17:59 Justyna Bieniek
Jerozolima
Autor: David Shankbone/wikimedia commons

Społeczność chrześcijańska w Izraelu rośnie, przy czym większość zamieszkuje północ kraju i jest wśród niej mniej rodzin wielodzietnych w porównaniu z innymi grupami religijnymi.

Tak wynika z danych dotyczących mniejszości chrześcijańskich w Izraelu, które opublikowało Centralne Biuro Statystyczne. Według CBS, w Izraelu mieszka teraz ok. 182 tys. chrześcijan, o 1,4 proc. więcej niż rok temu. Stanowią 1,9 procent ogółu ludności. Ponad trzy czwarte z nich (76,7 proc.) to arabscy chrześcijanie. Siedem procent całej ludności arabsko-izraelskiej to chrześcijanie.

Przy średniej liczbie dzieci poniżej 17 roku życia wynoszącej 1,93, liczba tych w rodzinach chrześcijańskich była niższa niż w rodzinach żydowskich (2,43) i muzułmańskich (2,60). Większość arabskich chrześcijan, w sumie prawie 84 proc., mieszka w północnej części kraju lub w regionie Hajfy.

Nazaret i Hajfa to miasta z największą liczbą ludności arabsko-chrześcijańskiej, odpowiednio 21 400 i 16 500 chrześcijan. Jerozolima jest na trzecim miejscu z 12 900 chrześcijanami. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku chrześcijan niearabskich. Ci mieszkają głównie w Tel Awiwie i centrum kraju (około 42 procent).

Źródło:ekai