Jasna Góra: archidiecezja wrocławska dziękuje za beatyfikację sióstr męczenniczek

2022-09-16 19:51
Jasna Góra
Autor: JasnaGoraNews/twitter

Na Jasnej Górze rozpoczęła się pielgrzymka połączona z nocnym czuwaniem wiernych i duchowieństwa archidiecezji wrocławskiej. To czas dziękczynienia za beatyfikację sióstr elżbietanek, które zginęły z rąk sowieckich żołnierzy w 1945r., modlitwy o pokój, silną wiarę, umocnienie rodzin, za kapłanów i osoby konsekrowane oraz o nowe powołania. Hasłem pielgrzymki są słowa: „Wierzę w Kościół Chrystusowy

Pielgrzymkę rozpoczęła droga krzyżowa na jasnogórskich Wałach. O godz. 18.30 w Bazylice rozpoczęła się msza z udziałem pielgrzymów z Dolnego Śląska. Odnowią jeszcze Akt Oddania Archidiecezji Wrocławskiej Matce Bożej Częstochowskiej. Potem odmówią wspólnie różaniec pod przewodnictwem sióstr ze Zgromadzenia św. Elżbiety. Apel Jasnogórski rozpocznie nocne czuwanie w Kaplicy Matki Bożej. O północy zaplanowano pasterkę maryjną.

Tegoroczna pielgrzymka jest podziękowaniem za kolejny rok, za nowego biskupa pomocniczego Macieja Małygę oraz czerwcową beatyfikację 10 sióstr elżbietanek męczenniczek II wojny światowej. Większość zakonnic pochodziła ze śląska, jedna z Kolonii. Były pielęgniarkami i kucharkami, jedna z nich dyrektorką szkoły, a inna zakrystianką. Wierne swojemu powołaniu, broniąc swojej czystości i życia powierzonych ich opiece osób, zostały zamordowane przez żołnierzy radzieckich „wyzwalających” tereny Śląska w 1945 r. Wiele z nich przed śmiercią było brutalnie torturowanych.

Coroczna pielgrzymka wiernych z Dolnego Śląska przybywa na pamiątkę ślubowań, jakie w 2000 r. archidiecezja wrocławska złożyła na Jasnej Górze. Było to dopełnienie ślubów Jana Kazimierza. Każdego roku wierni wraz z pasterzami odnawiają akt oddania Dolnego Śląska w macierzyńską niewolę Maryi. Ponad 20 lat temu, ofiarowano z tej okazji na Jasnej Górze wotum - pierścień zaślubin z herbem wrocławskim, który został umieszczony przy Obrazie Matki Bożej. Darem pielgrzymów jest również figura Chrystusa Króla na Wałach jasnogórskich.

Ciągle potrzebujemy opieki Maryi. Jest czczona pod tak wieloma imionami także w naszej archidiecezji, więc matka Chrystusa jest obecna w życiu dolnośląskiej ziemi. Dlatego powracamy tu, na Jasną Górę, gdzie jest Królową, gdzie zawierzamy Jej wszystkie nasze sprawy - powiedział ks. Arkadiusz Krziżok, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Archidiecezji Wrocławskiej.

Źródło:ekai