Jest nowy kustosz Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej

2023-05-26 13:35 Justyna Bieniek
Kalwaria Zebrzydowska
Autor: Scotch Mist/wikimedia commons

O. Cyprian Moryc OFM, historyk sztuki i prowincjalny konserwator zabytków, został nowym kustoszem Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej. Zastąpił o. Gracjana Kubicę OFM.

Nowy kustosz sanktuarium pasyjno-maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej urodził się w 1968 roku w Myślenicach. Do Zakonu Braci Mniejszych wstąpił w 1988 r. Po ukończeniu nowicjatu w klasztorze w Leżajsku złożył pierwsze śluby zakonne 9 września 1989 roku. W 1995 uzyskał magisterium z teologii i przyjął święcenia kapłańskie.

W latach 1997-2002 studiował w Instytucie Historii Sztuki KUL i zdobył tytuł magistra. W roku 2007 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii sztuki na podstawie obronionej rozprawy: "Theatrum sacrum we wnętrzach kościołów bernardyńskich jako wyraz sarmackiej religijności polskich bernardynów", napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Jerzego Lileyki.

Od października 2008 roku do 2019 r. pracował w Instytucie Kulturoznawstwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i jednocześnie prowadził pracownię artystyczną św. Łukasza w klasztorze bernardynów w Lublinie.

W latach 2019-2022 był ojcem duchownym w Wyższym Seminarium Duchownym OO. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej. Przy tamgtejszym sanktuarium prowadzi Pracownię Sztuki Sakralnej pw. Świętych Bernardyna i Mikołaja. Pełni funkcję prowincjalnego konserwatora zabytków. Na ostatniej kapitule prowincji ponownie został wybrany definitorem.

Na stanowisku kustosza o. Moryc zastąpił o. Gracjana Kubicę OFM. Wybrano go podczas kongresu po Kapitule Prowincji, na którym nastąpiły zmiany personalne w bernardyńskich klasztorach.

Źródło:ekai