Kamieniec Podolski: rozpoczął się proces beatyfikacyjny bp Jana Olszańskiego

2022-02-23 13:30 Justyna Bieniek
 Kamieniec Podolski
Autor: Tomasz Leśniowski/wikimedia commons

W 19. rocznicę śmierci biskupa Jana Olszańskiego, w katedrze kamieniecko-podolskiej rozpoczął się proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny Sługi Bożego bp. Jana Olszańskiego (1919-2003), heroicznego duszpasterza katolików w okresie dyktatury sowieckiej.

Biskup Jan Olszański urodził się 14 stycznia 1919 r. w należącej do Polski miejscowości Huciska, pow. Brody, wojew. tarnopolskie. Po ukończeniu gimnazjum w 1938 r., wstąpił do seminarium duchownego we Lwowie. 15 listopada 1942 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk metropolity lwowskiego, arcybiskupa Bolesława Twardowskiego. Potem rozpoczął pracę w miejscowość Kaczanówka. Abp Twardowski mianował ks. Olszańskiego administratorem parafii w Gródku Podolskim, oddając jednocześnie pod jego opiekę duszpasterską sąsiednie parafie.

Po wcieleniu Ukrainy do Związku Sowieckiego, ks. Jan Olszański przeniósł się do Lwowa, gdzie pełnił obowiązki wikariusza w katedrze i kościele pw. Matki Bożej Śnieżnej. Po dwóch latach, duchowny wrócił do Gródka na Podolu, gdzie pracował do 1959 r. W tym samym roku władze komunistyczne pozbawiły go możliwości prowadzenia pracy duszpasterskiej. Po krótkiej przerwie, ponownie uzyskał pozwolenie, tym razem na działalność w oddalonej od większych ośrodków wiosce Manikowce, gdzie pracował do 1991 r.

Jako jeden z nielicznych kapłanów katolickich na tym terenie, z narażeniem życia i w każdej chwili ryzykując deportacją, starał się zapewnić opiekę duszpasterską wiernym dzisiejszej diecezji kamieniecko-podolskiej. W 1988 roku złożył śluby zakonne w Zgromadzeniu Księży Marianów. W 1991 roku papież Jan Paweł II mianował ks. Jana Olszańskiego biskupem i ordynariuszem odrodzonej diecezji kamieniecko-podolskiej, powierzając jego pieczy wiernych zamieszkałych na terenie 8 obwodów administracyjnych południowej części Ukrainy.

Dzięki jego staraniom utworzono wiele placówek duszpasterskich, które później stały się podstawą utworzenia dwóch nowych diecezji. Bp Olszański erygował w Gródku Podolskim wyższe seminarium duchowne oraz wznowił działalność ponad 200 parafii. 4 maja 2002 r. Jan Paweł II na prośbę biskupa, zwolnił go z obowiązków ordynariusza diecezji. Hierarcha zmarł 23 lutego 2003 roku.

Źródło:ekai