Konkurs literacki i plastyczny "Śladami Wandy Malczewskiej"

2022-02-21 12:20
Wanda Malczewska
Autor: Wikimedia Commons Czcigodna Służebnica Boża Wanda Malczewska

Z okazji 200. rocznicy urodzin znanej radomianki i mistyczki Wandy Malczewskiej, która przypada w tym roku, Mazowieckie Kuratorium Oświaty organizuje konkurs adresowany do uczniów z województwa mazowieckiego, łódzkiego i śląskiego.

- Celem nadrzędnym konkursu jest rozwijanie wśród dzieci i młodzieży patriotyzmu, ale też poczucia odpowiedzialności i poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego - powiedziała Radiu Plus Radom Aurelia Michałowska, mazowiecka kurator oświaty.

Propagatorem postaci Wandy Malczewskiej (1822-1896) jest bp Piotr Turzyński. - Obok doświadczenia głębokiej wiary, Wanda Malczewska przez całe życie była zaangażowana społecznie. Szczególnie bliscy byli jej ludzie prości, zwyczajni. Często odwiedzała wioski, edukowała młodzież z wiosek, leczyła, zakładała szpitale, szkoły. Aktywnie brała udział w powstaniu styczniowym, organizując szpitale - mówi ksiądz biskup.

Konkurs jest adresowany do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Prace konkursowe wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia należy dostarczyć do Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu, 26-600 Radom ul. Żeromskiego 53 z dopiskiem „Konkurs Śladami Wandy Malczewskiej” do 30 kwietnia 2022 roku.

Wanda Malczewska urodziła się 15 maja 1822 roku w Radomiu. Po 24 latach opuściła rodzinne miasto, aby podjąć pracę gospodyni na plebaniach, służąc potrzebującym i oddając się modlitwie. Zmarła w opinii świętości w Parznie w 1896 roku.

Proces beatyfikacyjny trwa już długo. Na przeszkodzie stanęły okupacja hitlerowska i czasy komunistyczne. W tym czasie zaginęły akta z zeznaniami 25 naocznych świadków. Odnaleziono je dopiero w 1962 roku. Specjalny trybunał do przeprowadzenia procesu informacyjnego powołany został w 1939 roku. Obecnie proces beatyfikacyjny Wandy Malczewskiej osiągnął już etap końcowy. W 2006 roku Stolica Apostolska ogłosiła dekret o heroiczności cnót Wandy Malczewskiej i odtąd przysługuje jej tytuł „czcigodnej sługi Bożej”. Brakuje jedynie potwierdzonego kanonicznie cudu, dokonanego za jej wstawiennictwem.

Źródło: Radio PLUS Radom