Kościoły europejskie zachęcają do szczepień

2021-12-14 15:41
Szczepionki
Autor: Getty Images

Duchowni wzywają do odpowiedzialności i troski o innych w obliczu pandemii COVID-19. Zachęcają też do szczepień i przestrzegania norm sanitarnych. Wspólny apel w tej strawie wystosowali: przewodniczący Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej kard. Jean-Claude Hollerich oraz ks. Christian Krieger, przewodniczący Konferencji Kościołów Europejskich.

W dokumencie czytamy m.in., że według ostatnich danych, w Europie nadal rośnie liczba zakażeń COVID-19, podczas gdy lekarze i ratownicy medyczni są wyczerpani, a szpitalom grozi nieuchronna zapaść. Zróżnicowany odsetek osób zaszczepionych w Europie wyraźnie wskazuje na przyczyny tej dramatycznej sytuacji. W kilku państwach członkowskich UE liczba osób, które poddały się pełnemu szczepieniu, niestety nadal pozostaje znacznie poniżej progu potrzebnego do powstrzymania rozprzestrzeniania się wirusa, mimo że szczepionki są dostępne.

Liderzy wspólnot kościelnych, po wysłuchaniu opinii naukowców i ekspertów medycznych są zgodni, że szczepienia to najskuteczniejszy sposób walki z pandemią i ratowania życia. Zapewniają ochronę nie tylko nam samym, ale także naszym braciom i siostrom, zwłaszcza najsłabszym spośród nas. Jest to akt miłości i troski, a także odpowiedzialności i sprawiedliwości społecznej. Przedstawiciele Kościołów zdają sobie sprawę, że decyzja o szczepieniu może nie być łatwa i budzi wiele powodów do wahania. Niektórzy mogą nie być w stanie otrzymać szczepionki z powodu poważnych schorzeń. Inni mogą się obawiać lub mieć wątpliwości co do jej skutków. Zachęcają zatem do wyjaśnienia tych obaw i podjęcia świadomej decyzji po zasięgnięciu fachowej porady u właściwych organów i ekspertów.

Zwracają się z gorącym apelem do wszystkich osób odpowiedzialnych w społeczeństwie, w tym do polityków i osób zajmujących się komunikacją oraz do członków Kościołów chrześcijańskich, aby przeciwdziałali wszelkim próbom dezinformacji dotyczących szczepień. Liderzy kościelni ponawiają apel do Unii Europejskiej i państw członkowskich o dotrzymanie zobowiązań jeśli chodzi o dzielenie się szczepionkami oraz o wzmożenie globalnych wysiłków na rzecz zapewnienia wszystkim sprawiedliwego dostępu do nich, w tym również w regionach o słabszych systemach opieki zdrowotnej.

Źródło:ekai