Ks. prof. Włodzimierz Wołyniec rektorem seminarium duchownego we Wrocławiu

2022-02-02 12:05 Justyna Bieniek
Ks.prof.dr hab. Włodzimierz Wołyniec
Autor: Papieski Wydział Teologiczny wWe Wrocławiu

Dotychczasowy rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego ks. prof. Włodzimierz Wołyniec został mianowany rektorem Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. Decyzję o nominacji ogłosił w obecności kleryków i przełożonych abp Józef Kupny.

– Możemy powiedzieć, że ksiądz profesor poniekąd wraca do seminarium, bo ja pamiętam go jako bardzo dobrego ojca duchownego i spowiednika – tak o nowym rektorze mówi ks. Rafał Kowalski, rzecznik metropolity wrocławskiego. I dodaje, że dla pasterza Kościoła wrocławskiego troska o formację kandydatów do kapłaństwa jest jednym z priorytetów jego posługi. – Ksiądz arcybiskup regularnie odwiedza seminarium, rozmawia z przełożonymi i klerykami, zwracając uwagę na aktualne problemy i jasno określając pewną wizję przygotowania kandydatów do święceń – dodaje ksiądz rzecznik. Decyzję metropolity wrocławskiego z entuzjazmem przyjęli klerycy, którzy doskonale znają ks. Wołyńca jako wykładowcę teologii dogmatycznej, a od 2014 r. rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego.

Nowy rektor wrocławskiego seminarium ma 61 lat. Pochodzi z Oławy. Święcenia kapłańskie przyjął 1 czerwca 1985 r. we Wrocławiu, a potem posługiwał dwa lata jako wikariusz w Strzegomiu. Podjął studia specjalistyczne w Papieskiej Uczelni Ateneum Świętego Krzyża kierowanej przez Prałaturę Opus Dei w Rzymie. Pobyt i naukę w Wiecznym Mieście ks. Wołyniec uwieńczył uzyskaniem tytułu doktora teologii. W 2003 r. na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy habilitacyjnej otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie teologii dogmatycznej, a w 2012 r. tytuł profesora zwyczajnego.

W przeszłości pracował jako notariusz w Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej. Był duszpasterzem w Centralnym Ośrodku Duszpasterstwa Akademickiego we Wrocławiu, prefektem, a następnie ojcem duchownym w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym. W 2001 r. został mianowany wicerektorem Annus Propedeuticus w Henrykowie. Pełnił tę funkcję do 2004 r. kiedy podjął obowiązki prorektora do spraw studenckich Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Od 2014 r. jest rektorem tej uczelni. Kończy się jego druga kadencja na tym stanowisku. Jest kierownikiem I Katedry Teologii Dogmatycznej w Instytucie Teologii Systematycznej PWT, dyrektorem Instytutu Teologii Systematycznej oraz opiekunem naukowym Podyplomowych Studiów Teologii na PWT.

Źródło:ekai