Łódź: 10 lutego konferencja: „Już czas. Napiszmy historię razem”

2022-02-08 12:24 Justyna Bieniek
Spotkanie liderów kościelnych w Łodzi
Autor: Już czas. Napiszmy historię razem

Czołowi przedstawiciele Kościołów i wspólnot chrześcijańskich spotkają się w Łodzi na konferencji „Już czas. Napiszmy historię razem”, aby razem modlić się, stawać w uniżeniu przez Bogiem i sobą nawzajem oraz budować mosty jedności.

Konferencja „Już czas. Napiszmy historię razem” odbędzie się w dniach 10-12 lutego. Honorowym patronatem objęła ją Papieska Rada ds. Popierania Jedności Chrześcijan, Polskie Forum Chrześcijańskie, a także międzynarodowa organizacja służąca dziełu jedności chrześcijan – United in Christ. Wezmą w niej udział przedstawiciele i liderzy ze wspólnot chrześcijańskich z całej Polski,z Kościoła rzymskokatolickiego i grekokatolickiego, polskokatolickiego, ewangelicko-augsburskiego, ewangelicko-metodystycznego, baptystycznego, zielonoświątkowego, wspólnot ewangelicznych, lokalnych wspólnot domowych, YWAM, nowych wspólnot charyzmatycznych, a także reprezentanci ruchu żydów mesjanistycznych.

Obecny będzie delegat Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan – ks. Juan Usma Gomez, który w ramach Rady pełni funkcję dyrektora Sekcji Zachodu, a także kilkunastu zagranicznych gości różnych tradycji chrześcijańskich. Do Polski przylecą ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Brazylii, Szkocji, Francji, Belgii, Szwecji, Czech, Niemiec i Włoch. Uczestników wydarzenia gromadzi świadomość grzechów i ran zadanych przez ich własne społeczności Ciału Chrystusa, które stały się przyczyną funkcjonujących w Kościele uprzedzeń, stereotypów i wzmacnianych pomiędzy nimi separacji. Konferencja będzie próbą spotkania w duchu braterstwa i wzajemnego szacunku.

Każdego poranka katolicy zgromadzą się na wspólnej Eucharystii w archikatedrze łódzkiej. Z kolei ewangeliczni chrześcijanie będą rozpoczynać dzień nabożeństwem organizowanym zgodnie z ich własną tradycją. Hasłem przewodnim wydarzenia są słowa Pana Jezusa z Ewangelii św. Jana, w których prosił On Ojca za swoich uczniów: „Aby i oni stanowili w Nas jedno, by świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał” (17, 21).

– Z ludzkiej perspektywy nasza jedność jest niemożliwa. Jesteśmy tak różni, w niektórych kwestiach wręcz dalecy sobie nawzajem. Ale Jezus o tę jedność swoich uczniów się modlił, dodając że musi być ona tak silna, tak wyraźna, aby świat uwierzył – mówi Karol Sobczyk reprezentujący Krajową Służbę Komunii CHARIS i Chrześcijańską Fundację Głos na Pustyni, współorganizatorów wydarzenia. - Jeśli świat jest dziś daleko od Boga, to oznacza, że to my – Jego uczniowie, potrzebujemy nawrócenia. Musimy powrócić do Jego planu. Powrócić do Jego woli, w której chciał widzieć nas razem. Różnych, różnorodnych, ale połączonych jednym Duchem - dodaje Sobczyk.

Przygotowania do konferencji trwały prawie 2,5 roku. Poprzedziło je wiele spotkań i konsultacji. Murem, który nas dzieli, nie są nasze różnice, ale wrogość. To dla zburzenia wrogości pomiędzy nami umarł Chrystus – wskazuje abp Grzegorz Ryś, metropolita łódzki I gospodarz spotkania. Do Łodzi przyjedzie m. in. kilku katolickich biskupów, w tym Prymas Polski, abp Wojciech Polak, a także zwierzchnik Kościoła ewangelicko-metodystycznego w Polsce i aktualny Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej, bp Andrzej Malicki. Chrześcijańscy przywódcy będą mieli okazję stanąć do wspólnej modlitwy, wyznać grzechy popełnione przeciw jedności, a także wzajemnie się inspirować dzięki świadectwom i wykładom zaproszonych gości.

Konferencja ma stać się dla wszystkich czasem refleksji nad słowami Ewangelii, możliwością do tego by wśród zgromadzonych liderów rozpoznać swoich braci, inspiracją dla wznoszenia nowych mostów relacji między uczniami Chrystusa oraz wezwaniem do urzeczywistniania Jego marzenia, który modląc się do Ojca, prosił: „aby byli jedno” (J 17, 21).

Konferencja odbędzie się z Zatoce Sportu Politechniki Łódzkiej

Źródło:ekai