Lubliniec: biskup gliwicki ustanowił nowe sanktuarium

2021-12-10 14:19
Kościół w Lublińcu
Autor: Konrad Kurzacz/wikimedia commons

W uroczystość Niepokalanego poczęcia NMP, biskup Jan Kopiec ustanowił nowe sanktuarium diecezjalne. Dedykowane świętej Teresie Benedykcie od Krzyża znajduje się w dzielnicy Lublińca- Steblowie.

Miejsce sanktuarium nie jest przypadkowe. Kościół od samego początku nosi wezwanie nawróconej z judaizmu świętej męczennicy II wojny światowej. Jeszcze jako Edyta Stein przebywała w Lublińcu u swoich krewnych. W mieście działa nawet towarzystwo jej imienia. Ustanawiając sanktuarium, biskup wiąże z nim wielkie nadzieje. Liczy, że będzie to miejsce nie tylko wzmożonej modlitwy, ale także szczególnego poszukiwania drogi pojednania oraz przebaczenia.

„Gromadzimy się w kościele na Mszy świętej, w Lublińcu - mieście i miejscu bardzo bliskim św. Teresie Benedykcie od Krzyża. Mała Edyta biegała, chodziła, bawiła się, rozmawiała, spotykała z wieloma ludźmi. Mury, drzewa naszego miasta pamiętają jej śmiech, zabawę, także jej dziecięcy i młodzieńczy bunt, rozmowy z dziadkami, ze swoimi bliskimi. Ale także te mury, te drzewa, okolica pamiętają tę, która ostatecznie nawróciła się, przyjęła sakrament chrztu świętego, została siostrą zakonną. Ta linia kolejowa tak blisko biegnąca obok naszego kościoła przypomina o jej ostatniej drodze tam, do Oświęcimia.” – mówił o świętej Teresie proboszcz parafii ks. Rafał Grunert.

Potem kanclerz Kurii Diecezjalnej w Gliwicach ks. Sebastian Wiśniewski odczytał dekret biskupa ustanawiający sanktuarium. Wskazano w nim na „pamięć historyczną oraz rozpowszechniający się kult św. Teresy Benedykty od Krzyża w Lublińcu i okolicach. W homilii hierarcha położył akcent na szczególną drogę dojrzewania w wierze, którą przeszła Edyta Stein- od wzrastania w wierze przodków, przez bunt i niewiarę, aż do odkrycia prawdy w Bogu i oddaniu Mu swojego życia po męczeńską śmierć. „W pierwszym rzędzie emanuje z niej heroiczny poziom duchowego rozwoju, do czego na pewno przyczynił się pielęgnowany przez nią rytm rozmowy z Bogiem, z niewidzialnym Panem, którego jej serce wyczuwało, ale też i poszukiwało.” – mówił biskup.

Kazanie zakończył modlitwą do św. Teresy: „Niech to będzie miejsce - na twój wzór - wznoszenia głębokiej, ufnej modlitwy oraz podejmowania wysiłku duchowego, prowadzącego do subtelnego kształtowania swego wnętrza. Pragniemy prosić o to przez twoje wstawiennictwo jako patronki poszukiwania właściwego sensu życia. Ta wielka prawda niech będzie tytułem tego sanktuarium.”

Nowe sanktuarium jest piątym w diecezji gliwickiej, ale pierwszym, które nie jest poświęcone Matce Bożej.

Źródło:ekai