Obradował Zespół Bilateralny Katolicko-Prawosławny: Jakie są ustalenia?

2022-06-30 17:47
Obradował Zespół Bilateralny Katolicko-Prawosławny: Jakie są ustalenia?
Autor: episkopat.pl Obradował Zespół Bilateralny Katolicko-Prawosławny: Jakie są ustalenia?

Sprawy dotyczące dialogu rzymskokatolicko-prawosławnego oraz problemy duszpasterskie związane z przypływem uchodźców wojennych z Ukrainy - to główne tematy rozmów odbywających się podczas obrad Bilateralnego Zespołu Katolicko-Prawosławnego Konferencji Episkopatu Polski i Soboru Kościoła Prawosławnego w Polsce. Sprawdź szczegóły.

Obradom przewodniczyli współprzewodniczący Zespołu: abp Abel i bp Adam Bab – nowy współprzewodniczący ze strony Kościoła rzymskokatolickiego. W spotkaniu uczestniczyli również nowi członkowie Zespołu: ks. Rafał Pokrywiński z Kościoła katolickiego i ks. Jarosław Pagór z Kościoła prawosławnego.

Jak poinformował bp Adam Bab po zakończonych obradach, członkowie Zespołu rozmawiali m.in. o opublikowanym, w pierwszych dniach wojny na Ukrainie, 8 marca 2022 roku, dokumencie Rady Prawnej i Rady ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski „PRO MEMORIA dotyczące posług religijnych udzielanych wiernym z Kościołów i Wspólnot kościelnych niemających pełnej wspólnoty z Kościołem katolickim”.

„Strona prawosławna odniosła się do tego dokumentu pozytywnie” – powiedział bp Bab. „Trzymamy się takiej zasady, że jeżeli wierni są prawosławni, to jesteśmy gościnni i udostępniamy nasze miejsca kultu na ich liturgie, ale w porozumieniu z hierarchami prawosławnymi, którzy sprawują jurysdykcję na danym terenie. Jeżeli chodzi o prawosławnych księży, którzy są wśród uchodźców, prosimy również by uzgadniali swą posługę z miejscowymi biskupami prawosławnymi” – podsumował.

Czytaj także: Kard. Nycz zaprasza Ukraińców do pielgrzymowania na Jasną Górę

Podczas spotkania omówione zostały też m.in. kwestie dotyczące organizacji katechezy dzieci z Ukrainy. Jak podkreślił bp Bab, nie jest to sprawa prosta, ze względów formalnych, jednak w tych ośrodkach, gdzie znajduje się większa liczba dzieci prawosławnych, ważne jest, aby otrzymały one prawosławnych katechetów.

„Wszyscy liczymy na rychłe zakończenie wojny sprawiedliwym pokojem” – powiedział bp Bab, podsumowując obrady.

 Kolejne spotkanie Zespołu Bilateralnego Katolicko-Prawosławnego zaplanowano na jesieni.

BP KEP

Publikujemy treść komunikatu wydanego po zakończeniu obrad:

Komunikat z plenarnego posiedzenia Zespołu Bilateralnego Katolicko-Prawosławnego

Dnia 30 czerwca 2022 r., w siedzibie Diecezji Lubelsko-Chełmskiej w Lublinie, odbyło się XXV plenarne posiedzenie Zespołu Bilateralnego Katolicko-Prawosławnego.

Obradom przewodniczyli współprzewodniczący Zespołu: ks. arcybiskup Abel i ks. biskup Adam Bab – nowy współprzewodniczący ze strony Kościoła rzymskokatolickiego.

W spotkaniu uczestniczyli nowi członkowie Zespołu:

– ks. Rafał Pokrywiński – z Kościoła katolickiego

– ks. Jarosław Pagór – z Kościoła prawosławnego.

Podczas spotkania omówiono bieżące sprawy związane z dialogiem rzymskokatolicko-prawosławnym i problemami duszpasterskimi w związku z emigracją z Ukrainy.

Najbliższe spotkanie zaplanowano na jesieni.

Lublin, 30 czerwca 2022 r.

Express Biedrzyckiej 30.06 (Szymon Hołownia, gen. Mieczysław Bieniek, Adam Balcer) Sedno Sprawy: Paweł Szefernaker