Obradowała Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu

2023-06-06 18:08
Komisja ds. Kultu
Autor: BP KEP

W dniach 5-6 czerwca odbyło się kolejne zebranie robocze Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski. Członkowie i konsultorzy komisji spotkali się w Warszawie, a pracom przewodniczył bp Piotr Greger.

Po modlitwie Liturgii godzin i powitaniu, sekretarz komisji ks. prof. dr hab. Jacek Nowak SAC odczytał protokół poprzedniego zebrania. Po naniesieniu kilku poprawek, komisja przyjęła treść protokołu jednogłośnie.

W dalszej kolejności podjęto prace nad uzupełnionym projektem obrzędu chrześcijańskiego pogrzebu z obecnością urny. Omówiono zagadnienia dotyczące Liturgii godzin oraz kwestie projektu nowego obrzędu odnowienia przyrzeczeń złożonych przez osoby życia konsekrowanego.

Po odmówieniu Nieszporów, komisja zajęła się projektem celebracji przebaczenia i pojednania. Chodzi o uczczenie tragicznych wydarzeń sprzed 80 laty, jakie miały miejsce na Wołyniu. Przedstawiony schemat wspólnej modlitwy (dwie osobne propozycje) ludzi wierzących narodów polskiego i ukraińskiego, przygotowany przez ks. dra Stanisława Szczepańca, będzie – po zatwierdzeniu – treścią celebracji sprawowanej w archikatedrze warszawskiej w piątek, 7 lipca.

Drugi dzień zebrania rozpoczął się od Eucharystii, której przewodniczył bp Rudolf Pierskała (Opole); on też wygłosił homilię. W trakcie dalszych prac komisji  tłumaczono kolejne teksty Mszału rzymskiego (prefacje), omówiono bieżące zagadnienia liturgiczne, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego prawodawstwa dotyczącego sprawowania liturgii w rycie nadzwyczajnym. Spotkanie zakończono modlitwą.

Następne zebranie komisji zaplanowano w Gnieźnie. Odbędzie się we wrześniu.

Źródło: BP KEP