Oświadczenie rzecznika Konferencji Episkopatu Polski

2023-03-07 17:32 Justyna Bieniek
Oświadczenie rzecznika KEP
Autor: BP KEP

Rzecznik KEP, ks. Leszek Gęsiak przekazał oświadczenie o. Adama Żaka SJ i ks. Piotra Studnickiego w związku z wyemitowanym 6 marca reportażem Marcina Gutowskiego z cyklu "Bielmo". Dotyczył działań kard. Karola Wojtyły z okresu, gdy ten był metropolitą krakowskim.

Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski przekazał oświadczenie o. Adama Żaka SJ i ks. Piotra Studnickiego w związku z wyemitowanym 6 marca reportażem Marcina Gutowskiego z cyklu "Bielmo" dotyczącym działań kard. Karola Wojtyły z okresu, gdy był metropolitą krakowskim.

Jak podkreśla o. Leszek Gęsiak, o. Adam Żak SJ i ks. Piotr Studnicki są osobami, które reprezentują "właściwe instytucje podległe KEP odpowiedzialne za budowany przez Kościół w Polsce system ochrony małoletnich i bezbronnych oraz pomoc pokrzywdzonym wykorzystaniem seksualnym".

Oto treść tego oświadczenia:

Pytania dziennikarzy zastały nas podczas trzydniowego szkolenia dla księży i sióstr zakonnych towarzyszących osobom skrzywdzonym wykorzystaniem seksualnym, które poświęcone jest zagadnieniu nadużyć w sferze duchowej.

Kolejny odcinek cyklu dokumentalnego „Bielmo” red. Marcina Gutowskiego prezentuje przypadki przestępstw wykorzystywania seksualnego popełnionych przez duchownych, z którymi konfrontował się metropolita krakowski Karol Wojtyła.

Dwie z zaprezentowanych spraw – ks. Surgenta i ks. Loranca – znane były już od kilku miesięcy opinii publicznej dzięki pracy dziennikarskiej red. Tomasza Krzyżaka i Piotra Litki, która oparta była w głównej mierze o analizę akt państwowych postępowań karnych dostępnych w archiwach IPN-u. Ustalenia te były już szeroko komentowane.

Trzecia z nich – sprawa ks. Sadusia – została zaprezentowana nie na podstawie dochodzenia prokuratorskiego lub sądowego, ale akt służb bezpieczeństwa PRL-u. Na podstawie źródeł zaprezentowanych w filmie nie sposób ustalić kwalifikacji czynów przypisywanych ks. Sadusiowi. Warto pamiętać, że zgodnie z ówczesnym prawem kanonicznym, bezwzględną ochroną były objęte osoby poniżej 16 roku życia, a nie jak obecnie – od roku 2001 – poniżej 18 roku życia.

Dziś bez wątpienia mamy o wiele większą społeczną świadomość skutków wykorzystania seksualnego, a w Kościele wypracowane procedury oraz sposoby reagowania i pomocy. Wszystkim osobom, które przed laty zostały w ten sposób skrzywdzone przez duchownych, a do dziś noszą skutki doświadczonego zła, jako Kościół zapewniamy przyjęcie, wysłuchanie i wsparcie. Szczegółowe informacje na stronie zgloskrzywde.pl.

Natomiast ustalenie roli oraz sprawiedliwa ocena decyzji i działań ordynariusza archidiecezji krakowskiej Karola Wojtyły, a także uczciwe wyjaśnienie zarzutów wobec kard. Adama Sapiehy, wymaga dalszych badań archiwalnych.

O. Adam Żak SJ, koordynator KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży

Ks. Piotr Studnicki, kierownik biura Delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży

Źródło: BP KEP