Papieski order dla polskiego lekarza Szczepana Cofty

2022-02-23 7:33
Papieski order „Pro Ecclesia et Pontifice”
Autor: archidiecezja poznańska

Papież Franciszek przyznał order „Pro Ecclesia et Pontifice” lekarzowi dr. hab. Szczepanowi Cofcie z Poznania. To jedno z najwyższych odznaczeń Stolicy Apostolskiej. Jest przyznawane osobom świeckim w dowód uznania za pracę „dla Kościoła i Papieża”.

Szczepan Cofta to znany i ceniony pulmonolog, pracownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, członek władz Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Mukowiscydozy oraz Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem. Powszechnie znane jest jego oddanie pacjentom i praca organiczna na rzecz ochrony zdrowia.

Do stycznia 2022 r. był dyrektorem Szpitala Klinicznego im. Przemienienia Pańskiego, a po połączeniu jednostek medycznych został naczelnym lekarzem Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Był organizatorem i dyrektorem szpitala covidowego w halach Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Doktor Cofta jest aktywnie zaangażowany w życie wspólnoty Kościoła. Jest członkiem Rady Społecznej przy arcybiskupie poznańskim i członkiem Archidiecezjalnego Zespołu Synodalnego. Bierze czynny udział w działaniach rady duszpasterskiej i apostolatu liturgicznego parafii katedralnej, gdzie mieszka wraz z rodziną. Jest związany z ruchem oazowym oraz ze środowiskiem Taizé. Jest też zaangażowany w duszpasterstwo służby zdrowia, organizuje wykłady w ramach Studium Pogłębiania Wiedzy Religijnej.

Order wręczył wyróżnionemu abp Stanisław Gądecki podczas uroczystych nieszporów z okazji święta Katedry św. Piotra w bazylice archikatedralnej w Poznaniu.

Źródło: archidiecezja poznańska