Papież dziękuje Kościołom za pomoc ukraińskim uchodźcom

2022-05-30 16:00
Papież Franciszek Ojciec Święty Jorge Mario Bergoglio
Autor: Angie Menes/cathopic.com

Masowe przesiedlenia spowodowane konfliktem w Ukrainie to największy ruch uchodźców w Europie po II wojnie światowej – przypomniał papież w przesłaniu do Międzynarodowej Katolickiej Komisji ds. Migracji. Franciszek podziękował za odpowiedź Kościołów na ten kryzys.

Jako Kościół chcemy służyć wszystkim i ciężko pracować na rzecz budowania pokojowej przyszłości – napisał papież do członków komisji. Przypomniał, że została ona założona przez Piusa XII w 1951 r. w celu stworzenia sieci Konferencji Episkopatów na całym świecie, aby wspierać je w ich posłudze duszpasterskiej na rzecz migrantów i uchodźców. Jej charakter i misja odróżniają ją od innych organizacji działających w społeczeństwie obywatelskim i w Kościele. Komisja jest bowiem kolegialnym wyrazem działań duszpasterskich w dziedzinie migracji podejmowanych przez biskupów, którzy w komunii z papieżem uczestniczą w jego trosce o Kościół powszechny.

Papież zauważył, że misja Komisji jest realizowana w dwóch kierunkach: ad intra i ad extra. Przede wszystkim ma ona służyć kompetentną pomocą episkopatom i diecezjom, które muszą odpowiedzieć na liczne i złożone wyzwania migracyjne obecnych czasów. Z drugiej strony Komisja jest powołana do reagowania na globalne wyzwania i sytuacje kryzysowe związane z migracją za pomocą konkretnych programów, zawsze w komunii z Kościołami lokalnymi. Trzeba uwrażliwiać na problematykę migracyjną, aby promować poszanowanie praw człowieka i promocję jego godności zgodnie z wytycznymi nauki społecznej Kościoła – napisał papież.

Źródło: KAI