Papież: nie używajcie zboża jako broni

2022-06-01 13:51 Justyna Bieniek
Papież Franciszek
Autor: Santiago Mejía/cathopic.com

Na koniec dzisiejszej audiencji ogólnej Franciszek wezwał rosyjskie władze by umożliwiły eksport ukraińskiej pszenicy. Wielki niepokój wzbudza blokada eksportu pszenicy, od którego zależy życie milionów osób, zwłaszcza w krajach najuboższych. Kieruję żarliwy apel o dołożenie wszelkich starań w celu rozwiązania problemów i zagwarantowania powszechnego prawa człowieka do wyżywienia. Nie wolno używać pszenicy, podstawowego artykułu spożywczego jako oręża wojennego" - powiedział Ojciec Święty.

Franciszek wspomniał też o lednickim spotkaniu. Zwracając się do Polaków, podkreślił: „Dziś rozpoczynamy miesiąc poświęcony Sercu Jezusowemu, które jest źródłem miłości i pokoju. Otwórzcie się na tę miłość i nieście ją na krańce świata, świadcząc o dobroci i miłosierdziu, które wypływają z Bożego serca”. „To wezwanie w szczególny sposób kieruję do młodych, którzy w najbliższą sobotę spotkają się w Lednicy, miejscu wymownym dla wiary Polaków” – mówił papież, przywołując XXVI Spotkanie Młodych LEDNICA 2000, które odbędzie się 4 czerwca.

W katechezie Ojciec Święty apelował też o nie marginalizowanie osób starszych. Zauważył, że podeszły wiek związany jest z doświadczeniem ludzkiej słabości, kruchości i bezbronność. Starsi padają ofiarą opuszczenia, zwodzenia, uchylania się od odpowiedzialności i arogancji. Papież potępił oszukiwanie, czy zastraszanie osób starszych, w celu przywłaszczenia sobie ich mienia, czy zmuszenia do rezygnacji z przysługujących im praw. Zaznaczył, że nie jest to problem sporadycznych sytuacji kryzysowych, lecz cechą kultury odrzucenia zatruwającą świat, w którym żyjemy. „Jak to się dzieje, że współczesna cywilizacja, tak zaawansowana i sprawna, tak bardzo nie radzi sobie z chorobą i starością? I jak to się dzieje, że polityka, która tak bardzo angażuje się w wyznaczanie granic godnego przetrwania, jest jednocześnie nieczuła na godność pełnego miłości współżycia ze starcami i chorymi?” – pytał Ojciec Święty.

Źródło:ekai