Papież o ubogich: bądźmy darem dla innych

2023-11-19 12:04
Papież ubodzy
Autor: Vatican News/Facebook

„Jesteśmy powołani do stawania się darem, pomyślmy zatem o wielu biedach materialnych, kulturowych i duchowych naszego świata” - stwierdził Franciszek przewodnicząc Mszy św. z okazji Światowego Dnia Ubogich w watykańskiej Bazylice św. Piotra.

Ojciec Święty, nawiązując do czytanego dzisiaj fragmentu Ewangelii przedstawiającego przypowieść o talentach zauważył, że przywodzi ona na myśl tajemnicę Chrystusa. Zanim odszedł do Ojca zostawił nam siebie w Eucharystii, swoje Słowo życia, swoją świętą Matkę jako naszą Matkę, i rozdał dary Ducha Świętego, abyśmy mogli kontynuować Jego dzieło w świecie. „Jezus żył dla nas, dla naszego dobra. To właśnie było motywacją Jego podróży po świecie, przed powrotem do Ojca” – wskazał Franciszek. Jednocześnie papież przypomniał, że po pierwszej podróży do Ojca nastąpi kolejna, którą Jezus odbędzie na końcu czasów, kiedy powróci w chwale i będzie chciał spotkać się z nami ponownie, aby „rozliczyć” historię i wprowadzić nas do radości życia wiecznego. 

Dlatego musimy zastanowić się jaką drogę przemierzamy: czy drogę Jezusa, który uczynił siebie darem, czy też drogę egoizmu? Co czynię z tak wielkim darem na mojej życiowej podróży? Możemy bowiem pomnażać to, co otrzymaliśmy, czyniąc z naszego życia ofiarę miłości dla innych, albo możemy żyć zablokowani fałszywym obrazem Boga, i ze strachu ukrywać otrzymany skarb pod ziemią, myśląc tylko o sobie, nie dbając o nic, poza własnymi wygodami i interesami, nie angażując się. 

„W tym Światowym Dniu Ubogich, przypowieść o talentach jest przestrogą, abyśmy sprawdzili z jakim duchem podchodzimy do życiowej podróży. Otrzymaliśmy od Pana dar Jego miłości i jesteśmy wezwani, by stać się darem dla innych” – stwierdził Ojciec Święty. Zachęcił do pomyślenia o wielu biedach materialnych, kulturowych i duchowych naszego świata. „Pomyślmy o tych, którzy są uciskani, utrudzeni, marginalizowani, o ofiarach wojen i tych, którzy opuszczają swoją ziemię z narażeniem życia; o tych, którzy nie mają chleba, pracy i nadziei” - zachęcił Franciszek. 

Papież wskazał, że „przesłanie Ewangelii jest jasne: nie zakopujmy dóbr Pana!” „Rozpowszechniajmy miłość miłosierną, dzielmy się chlebem, pomnażajmy miłość!” – zaapelował. 

„Módlmy się, aby każdy z nas, zgodnie z otrzymanym darem i powierzoną misją, starał się «przynosić owoce miłości miłosiernej», i być blisko jakiegoś biedaka. Módlmy się, abyśmy i my, na końcu naszej podróży, przyjąwszy Chrystusa w tych braciach i siostrach, z którymi On sam się utożsamił (por. Mt 25, 40), mogli usłyszeć: «Dobrze, sługo dobry i wierny! ... wejdź do radości twego pana!» (Mt 25, 21)” – powiedział Ojciec Święty na zakończenie homilii.

Źródło: ekai