Papież przyjął rezygnację rektora Papieskiej Akademii Kościelnej

2023-01-23 14:48 Justyna Bieniek
Papieska Akademia Kościelna
Autor: Jastrow/wikimedia commons

Franciszek przyjął rezygnację rektora Papieskiej Akademii Kościelnej, abp Josepha Marino, arcybiskupa tytularnego Natchitoches, nuncjusza apostolskiego – poinformowała Stolica Apostolska. Pochodzący z USA papieski dyplomata skończył 70 lat i zgodnie z normami dotyczącymi papieskich przedstawicieli moż,e przejść na emeryturę. Kierował uczelnią od października 2019 roku.

Papieska Akademia Kościelna prowadzi specjalistyczne wykłady z dziedziny dyplomacji i kursy języków obcych dla około 30 alumnów. Kandydaci są przyjmowani na podstawie polecenia swojego ordynariusza i muszą mieć przynajmniej licencjat kanoniczny jednego z kierunków kościelnych. Bez wymaganego wykształcenia są zobowiązani do przeprowadzenia przewodu doktorskiego na jednym z rzymskich uniwersytetów. Studia trwają dwa lata. Przez rok studenci odbywają też praktykę na misjach.

Szkoła została założona jako Accademia dei Nobili Ecclesiastici w Rzymie w 1701 roku, przez opata Pietro Garagniego za zgodą papieża Klemensa XI. Jej pierwsza siedziba mieściła się w Palazzo Gabrielli a Monte Giordano. 2 czerwca 1706 roku została przeniesiona do swojej obecnej lokalizacji przy Piazza della Minerva, do Palazzo Severoli. Ze względu na trudną sytuację ekonomiczną jej działalność została zawieszona przez Klemensa XIII w 1764. Ponownie otwarta rok później za zgodą papieża Piusa VI. To on przekazał Akademii majątek należący do Zakonu Kanoników Regularnych św. Antoniego z Wiednia. W związku z tą donacją, św. Antoni został patronem szkoły.

W latach 1798-1803 jej działalność została ponownie zawieszona w związku wydarzeniami wojen napoleońskich. Akademia przechodziła kolejny trudny okres w końcu lat 40 XIX wieku, kiedy doszło do wybuchu rewolucji w Rzymie i tzw. „wojny ludowej” we Włoszech. Działalność placówki została utwierdzona przez Piusa IX i kolejnych papieży, a jej profil dostosowano do potrzeb kształcenia kapłanów w służbie watykańskiej dyplomacji oraz w Sekretariacie Stanu i Kurii Rzymskiej. Wśród absolwentów Akademii byli między innymi późniejsi papieże: Klemens XIII, Leon XII, Leon XIII, Benedykt XV i Paweł VI.

Źródło:ekai