Papież: realizujmy marzenia o amazońskim obliczu Kościoła

2022-06-07 17:33
Amazonia
Autor: Neil Palmer/wikimedia commons

Franciszek skierował przesłanie do uczestników IV Spotkania Kościoła Katolickiego w Amazonii, które odbywa się w Brazylii. Ojciec Święty przypominał o swoim wielkim marzeniu, które podzielają wspólnoty chrześcijańskie- nadania Kościołowi w tym regionie świata wyraźnego amazońskiego oblicza.

50 lat temu, w tym samym miejscu miało miejsce podobne wydarzenie, które przez kolejne lata przynosiło obfite owoce działania Ducha Świętego. Papież zaznaczył, że spotkanie w Santarém zaproponowało kierunki ewangelizacji, które naznaczyły działalność misyjną wspólnot amazońskich i przyczyniły się do ukształtowania solidnej świadomości eklezjalnej. Franciszek podkreślił to w posynodalnej adhortacji apostolskiej „Querida Amazonia”, opisując ją jako jeden z „uprzywilejowanych przejawów” wędrówki Kościoła z ludami Amazonii. Spostrzeżenia z tego spotkania posłużyły również do naświetlenia refleksji Ojców Synodalnych podczas Synodu poświęconego regionowi amazońskiemu.

Ojciec Święty dał wyraz swojej radości z zaangażowania Kościołów partykularnych Amazonii brazylijskiej, które poprzez swoje wspólnoty realizują wskazania ostatniego Zgromadzenia Synodalnego. Dają jednocześnie świadectwo doświadczenia synodalności, poprzez głęboko już zakorzenioną i piękną tradycję spotkań Kościołów lokalnych – jako wyrazu komunii, uczestnictwa i misji – do której wezwany jest cały Kościół. Z wdzięcznością wspomina również udział wielu osób, które przybyły z Brazylii do Rzymu na sesje synodalne w 2019 roku, wnosząc ożywienie, siłę i nadzieję.

Papież zachęcił katolików Amazonii, aby byli odważni i śmiali, otwierając się z ufnością na działanie Boga, który wszystko stworzył, dał siebie w Jezusie Chrystusie i inspiruje przez Ducha, aby z nowym zaangażowaniem głosić Ewangelię i kontemplować piękno stworzenia, które tak wspaniale ubogaca amazońską ziemię.

Źródło:ekai