Powstało pierwsze w Polsce, duszpasterstwo dla osób w kryzysie samobójczym

2022-09-08 10:57
Duszpasterstwo Łódź
Autor: Archidiecezja Łódzka

Duszpasterstwo powołał metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś. Jest skierowane do osób w kryzysie samobójczym, po próbie samobójczej i doświadczających żałoby po stracie bliskiej osoby, która odebrała sobie życie.

10 września przypada Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom. To okazja do przypomnienia faktu, że wspieranie, także duchowe, osób, które borykają się z myślami samobójczymi, po próbach samobójczych oraz dotkniętych samobójczą śmiercią bliskich, jest zadaniem nas wszystkich. Wychodząc naprzeciw temu wyzwaniu, abp Ryś, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Przewodniczącego Wydziału Duszpasterstwa, ks. Wiesława Kamińskiego, powołał pierwsze we wspólnocie Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce, duszpasterstwo specjalistyczne dla osób w kryzysie suicydalnym i ich rodzin.

To ma być strefa wsparcia dla wszystkich, których dotykają myśli rezygnacyjne oraz forma towarzyszenia tym, którzy doświadczają żałoby po samobójczej śmierci bliskiej osoby. To odpowiedź na konkretny problem dotykający zarówno ludzi wierzących, jak i niewierzących. Także na apele i opinie psychologów, psychiatrów i terapeutów.

Analizy prowadzone przez suicydologów wskazują na ciągle rosnącą liczbę podejmowanych prób samobójczych. W praktyce, targnięcie się na życie jednej osoby ma degradujący wpływ na kilkanaście innych z jej bliskiego otoczenia. Ci ludzie, bez względu na reprezentowany światopogląd, bardzo często spotykają się z niezrozumieniem, piętnowaniem, a niekiedy i traumatyzującym ostracyzmem. Czasem mają też przekonanie postponowania wewnątrz wspólnot parafialnych. Narażeni na niewybredne uwagi, niezdrowe zainteresowanie otoczenia i wycofanie się dotychczasowych znajomych, zaczynają się izolować. Panujące w naszym społeczeństwie stereotypy dotyczące samobójstwa tylko pogłębiają problem i potęgują lęk przed zwróceniem się po pomoc.

Erygowanie przez abp Grzegorza Rysia duszpasterstwa zorientowanego na człowieka z takimi problemami, staje się odważną odpowiedzią na potrzeby obecnych czasów. Przede wszystkim wpisuje się w czynne otwarcie struktur i posług Kościoła na wyzwania współczesności i w nie tracące na aktualności przesłanie, jakim jest troska o człowieka.

Szczegóły dotyczące projektu duszpasterstwa i strefy wsparcia oraz kontakty pomocowe dostępne są na stronie internetowej: www.papagenoteam.com

Źródło:ekai