Praga: „Iustitia et pax” z apelem o dostęp organizacji humanitarnych do migrantów

2021-12-09 14:37
Migranci na granicy polsko-białoruskiej
Autor: AP Migranci na granicy polsko-białoruskiej

O bezpośredni kontakt organizacji humanitarnych z cudzoziemcami, którzy koczują na granicach Białorusi i państw UE, a także o przyjęcie przez Czechy osób ubiegających się o azyl zaapelował przewodniczący Rady „Iustitia et pax” Kościoła katolickiego w Republice Czeskiej, biskup Václav Malý.

7 grudnia opublikował na portalu christnet specjalne oświadczenie dotyczące kryzysu migracyjnego. Biskup Malý przypomina, że dramat rozgrywający się na granicach Białorusi z krajami Unii dotyczy tysięcy migrantów, którzy wcześniej stali się ofiarami handlu ludźmi wspieranego przez białoruski reżim. Czeska Rada „Iustitia et pax” nie chce oceniać międzynarodowego tła politycznego konfliktu. Nie ma środków, by wpłynąć na siły zaangażowane w przyczyny kryzysu, nie może też bezpośrednio pomagać w zwalczaniu towarzyszących mu zjawisk przestępczych, takich jak przemyt czy handel ludźmi. Ma jednak nadzieję, że europejscy przywódcy zajmą się sytuacją i rozwiążą pogłębiający się kryzys humanitarny związany z uchodźcami.

W oświadczeniu wyrażono ubolewanie, że ofiary nie mogą uzyskać pomocy od organizacji charytatywnych, takich jak Lekarze bez Granic, Caritas Internationalis czy UNHCR. „Pozostawienie uchodźców tu, na granicach Unii, marznących, głodujących, spragnionych i umierających jest wielką hańbą i oznaką pogardy dla naszej współczesnej chrześcijańskiej Europy, odwołującej się do wartości moralnych i etycznych” – czytamy w dokumencie. Jest w nim wezwanie by skierować apel do właściwych urzędników o wpuszczenie na ten teren przedstawicieli międzynarodowych organizacji humanitarnych i charytatywnych. „Niektórym migrantom, takim jak rodziny z dziećmi lub osoby cierpiące z powodu trudności lub traumatycznych przeżyć, należy umożliwić przejście przez właściwe procedury azylowe lub procedury ochrony międzynarodowej, zamiast ich przymusowego przekazywania stronie białoruskiej” – apeluje czeska „Iustitia et pax”.

Jednocześnie zwraca się do władz by proponowały migrantom azyl w Republice Czeskiej. „Rozumiemy, że należy chronić nienaruszalność granic państwowych każdego suwerennego państwa lub wspólnoty, ale nie można również zapominać o cierpieniu i niedoli każdej osoby uciekającej przed rozpaczliwymi warunkami panującymi w jej własnym kraju lub przed beznadziejną pułapką przestrzeni zamkniętej między siłami porządkowymi” – czytamy w apelu przewodniczącego Rady „Iustitia et pax”, biskupa Václava Malego.

Źródło:ekai