Przewodniczący KEP składa służbom życzenia bożonarodzeniowe

2021-12-20 13:59
Abp Gądecki
Autor: BP KEP

Pełnicie, drodzy Państwo, wyjątkowo ważną rolę w obecnym czasie, to jest służba, która czuwa nad bezpieczeństwem naszego kraju, ale przede wszystkim nad bezpieczeństwem naszych granic– powiedział przewodniczący Episkopatu abp Stanisław Gądecki w życzeniach skierowanych do Straży Granicznej, Wojska, Policji i Służby Leśnej.

Gdy myślimy o pewnej analogii, która nasuwa się właśnie w związku z Bożym Narodzeniem, to jest to jakby służba pasterzy, którzy czuwają nad stadem, nad bezpieczeństwem stada, czyli bezpieczeństwem naszych Rodaków” – stwierdził przewodniczący Episkopatu.

Abp Gądecki pobłogosławił również opłatki przeznaczone dla członków Straży Granicznej, Wojska, Policji i Służby Leśnej odmawiając modlitwę: Pobłogosław nas i te opłatki, którymi będziemy się łamać, i zwyczajem Ojców naszych składać sobie wzajemne życzenia świąteczne. Panie, Ty sam nauczyłeś nas tego, aby w znaku przełamania się chlebem dzielić się z innymi, zwłaszcza z potrzebującymi, miłością, życzliwością i pokojem. Obdarz nas wszystkich Twoim pokojem, abyśmy wspólnie sławili Twoją ojcowską dobroć. Przez Chrystusa, Pana naszego”.

Źródło:ekai