Świąteczny kiermasz prac podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej

2021-12-10 18:28
Kiermasz prac podopiecznych WTZ
Autor: Caritas Polska

9 grudnia odbył się doroczny kiermasz świątecznego rękodzieła podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Caritas. Wydarzenie miało miejsce w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie.

Jak co roku, Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Caritas wystawiły prace swoich podopiecznych w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Warsztaty są placówkami dziennego pobytu dorosłych osób niepełnosprawnych. Terapia zajęciowa w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej odbywa się w grupach w pracowniach terapeutycznych. Warsztaty współpracują z rodzinami podopiecznych oraz organizacjami pozarządowymi i instytucjami działającymi w imieniu i na rzecz osób niepełnosprawnych. W czasie zajęć uczestnicy uczą się różnych technik, które wykorzystują do tworzenia okolicznościowych ozdób, kartek czy przedmiotów użytkowych. Prace są prezentowane na wystawach, sprzedawane na kiermaszach i w sklepie internetowym.

Na tegorocznym kiermaszu w PWPW prace swoich podopiecznych zaprezentowały cztery warsztaty z Caritas Diecezji Siedleckiej oraz jeden z Caritas Diecezji Łowickiej. Dla nas sektor pomocy niepełnosprawnym, także umysłowo, jest bardzo ważny – powiedział ks. Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska. Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzimy w całym kraju kilkadziesiąt, a dziś możecie poznać prace z WTZ diecezji siedleckiej oraz diecezji łowickiej. Bardzo serdecznie dziękuje, że wspieracie niepełnosprawnych, że myślicie o nich – dodał na zakończenie spotkania ks. Iżycki.

Dochód z tegorocznego kiermaszu w PWPW zostanie przeznaczony na szeroko rozumianą integrację i aktywizację społeczną uczestników – m.in. rehabilitację ruchową, spotkania okolicznościowe, wycieczki, wyjścia do kina i teatru, bale, ogniska, pikniki, itp.

W wydarzeniu wzięli udział pracownicy i prezes PWPW Maciej Biernat, a także delegacja z Caritas Polska z ks. dyrektorem Marcinem Iżyckim na czele.

Źródło: Caritas Polska