Światowa Rada Kościołów: papież senior pozostawia spuściznę dialogu ekumenicznego

2022-12-31 19:55 Justyna Bieniek
Zmarł Benedykt XVI
Autor: Shutterstock

Kondolencje po śmierci Benedykta XVI złożyła Światowa Rada Kościołów. Przedstawiciele tej największej na świecie organizacji międzywyznaniowej zwrócili uwagę, że papież senior pozostawia spuściznę dialogu ekumenicznego.

Sekretarz generalny ŚRK ks. Ioan Sauca przypomniał, że zanim został papieżem, był katolickim członkiem Komisji Wiara i Ustrój ŚRK. Za jego pontyfikatu, w dialogu katolicko-prawosławnym przyjęto Deklarację z Rawenny, która była pierwszym krokiem w przezwyciężeniu tysiącletniego braku porozumienia w kwestii roli papiestwa w Kościele. Wykazał się odwagą zarówno w swoim przywództwie, jak i w swoich publikacjach i wypowiedziach” –ocenił ks. Sauca. Dodał, że „w jednym ruchu ekumenicznym nieustannie potwierdzał: głębokie zaangażowanie Kościoła rzymskokatolickiego w ekumenizm, zwłaszcza w reagowanie na wyzwania stojące przed Kościołem na świecie, jest nieodwracalne”.

Z kolei moderator Centralnego Komitetu ŚRK bp Heinrich Bedford-Strohm przypomniał słowa wypowiedziane przez Benedykta XVI w swoje 85. urodziny do delegacji z Bawarii: „Mam przed sobą ostatni odcinek drogi mojego życia i nie wiem, co mnie czeka. Wiem jednak, że jest światło Boga, że On zmartwychwstał, że Jego światło jest silniejsze od wszelkich ciemności; że dobroć Boga jest silniejsza od wszelkiego zła tego świata”. „Prawdopodobnie nie śmiał myśleć, że przeżyje jeszcze pełne dziesięć lat. Jestem jednak pewien, że teraz doświadcza prawdziwości tych wypowiedzianych wówczas słów” – dodał luterański biskup.

Źródło:ekai