Szkoły katolickie w Polsce. Ile ich jest?

2022-09-01 16:35
Szkoły katolickie
Autor: diecezja.gda.pl

W roku szkolnym 2020/2021 wszystkich szkół katolickich w Polsce było 487. Kształci się tam ok. 72 tysiące uczniów.

Według danych Rady Szkół Katolickich, w ostatnim roku szkolnym w Polsce było 487 szkół katolickich, z czego 259 to szkoły podstawowe, 144 licea ogólnokształcące, 23 szkoły zawodowe (technika i szkoły branżowe) oraz 8- szkoły artystyczne (muzyczne i plastyczne). 53 placówki to instytucje adresowane do dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a 35 z nich działa w ramach młodzieżowych ośrodków szkolno-wychowawczych lub młodzieżowych ośrodków socjoterapii.

Szkoły podstawowe katolickie to 1,8% wszystkich szkół podstawowych, katolickie licea ogólnokształcące to 3,5% wszystkich szkół tego typu, natomiast katolickie technika to mniej niż 1% wszystkich techników w kraju. We wszystkich szkołach łącznie kształci się ok. 72 tysiące uczniów, z czego ok. 46 tys. w podstawówkach, 21 tys. w liceach, ok. 2 tys. w technikach i ok. 400 uczniów w szkołach branżowych I stopnia. 1.5 tys. to uczniowie różnego typu szkół specjalnych.

Szkoły katolickie są prowadzone przez różne podmioty. Dla zdecydowanej większości to zgromadzenia zakonne (201), następnie stowarzyszenia i towarzystwa (153), w dalszej kolejności: diecezje (53), parafie i rektorat kościoła (36), fundacje (18), Caritas diecezjalne (10), osoby fizyczne (4), ruchy religijne (4), spółki (3) oraz inne organizacje społeczne (2). Nie ma diecezji w Polsce, która nie miałaby przynajmniej 2 szkół katolickich, a często ma ich dużo więcej.

Najszybciej znajdziemy szkołę katolicką archidiecezji krakowskiej, bo jest ich tam aż 49 oraz w obu diecezjach warszawskich łącznie – 47 (w archidiecezji warszawskiej 32 i diecezji warszawsko-praskiej 15). Diecezje, w których jest 15 lub więcej szkół katolickich to: archidiecezja częstochowska (32), łódzka (23), katowicka (20), poznańska (19), wrocławska (18), gdańska (16), tarnowska (16) i przemyska (15).

Źródło:ekai