W Krakowie Ukraińcy i Polacy wspólnie modlili się o pokój

2022-03-04 12:19
Modlitwa
Autor: Exe Lobaiza/cathopic.com

Przedstawiciele różnych Kościołów i wspólnot chrześcijańskich, Ukraińcy i Polacy modlili się o pokój podczas ekumenicznego spotkania w bazylice jezuitów w Krakowie. - Niech człowiek już nigdy nie walczy z człowiekiem – prosili.

W jezuickiej bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa zgromadzili się licznie przedstawiciele chrześcijan Wschodu i Zachodu, Ukraińcy i Polacy. We wspólnocie modlitewnej obecni byli również bp Damian Muskus i prowincjał jezuitów Polski Południowej o. Jarosław Paszyński. - To miejsce budzące nadzieję, czas wzajemnego obdarowania. Razem wołamy do Boga o pokój. Prosimy o nawrócenie serc agresorów i za nas, byśmy sami umieli wprowadzać pokój – mówił jeden z organizatorów spotkania, jezuita Andrzej Pietrzyk.

Ekumeniczna modlitwa odbyła się w duchu Taizé, była przeplatana słowem Bożym, chwilami ciszy i błagalnymi śpiewami w językach ukraińskim i polskim. Uczestnicy modlitwy prosili Boga, by zachował Ukrainę. - Niech nastanie pokój w państwie ogarniętym wojną i zniszczeniem. Nieustannie umacniaj serca Ukrainek i Ukraińców w kraju i poza jego granicami. Podtrzymuj ich w ciężkiej próbie, ulecz ich cierpienie i żałobę – wołali. Modlili się także o opiekę nad obywatelami Rosji i Białorusi, by byli „ludźmi pokoju i pojednania”, a także za tych, którzy pomagają poszkodowanym w wojnie. Wybrzmiała prośba o pokój we wszystkich miejscach wojen na świecie. - Niech człowiek już nigdy nie walczy z człowiekiem – prosili.

Na zakończenie spotkania modlił się wikariusz parafii greckokatolickiej w Krakowie ks. Dmytro Fedlyuk. - Jak przyszedłeś po zmartwychwstaniu do swoich uczniów zamkniętych w wieczerniku, tak przyjdź teraz do każdego domu, do każdego kraju, do każdego serca i obdarz wszystkich swoim pokojem. Niech każdy mieszka już w swojej wiosce, w swoim mieście, w swoim domu – prosił.

Podczas spotkania studenci z duszpasterstwa akademickiego WAJ zbierali środki higieniczne, żywność i leki dla uchodźców, a także pieniądze na rzecz Jezuickiej Pomocy dla Ukrainy. Jezuici pracują w Ukrainie we Lwowie, w Kijowie, w Chmielnickim i Czerniowcach, gdzie obecnie prowadzą dom dla uchodźców. Jeden z zakonników jest kapelanem wojskowym i towarzyszy walczącym żołnierzom, wspierając ich duchowo i udzielając im sakramentów.

Źródło: KAI