W Sekretariacie KEP zaprezentowano katechizm według bł. Bojanowskiego

2023-09-22 16:33
Katechizm Bojanowskiego
Autor: BP KEP

Żyjemy w świecie zsekularyzowanym, w którym wielu rodziców nie wie, w jaki sposób przekazać prawdy wiary. Dlatego Katechizm będzie im pomocą, aby mieli jakiś punkt odniesienia – powiedział ks. prof. Paweł Malecha, postulator w procesie kanonizacyjnym bł. Edmunda Bojanowskiego, podczas konferencji prasowej. Podczas spotkania zaprezentowano jego Katechizm.

Rzecznik KEP ks. Leszek Gęsiak przyznał, że „lata mijają, ale pryncypia i założenia postawione przez bł. Edmunda Bojanowskiego pozostają wciąż te same”.

Ks. prof. Paweł Malecha, promotor sprawiedliwości w Najwyższym Trybunale Sygnatury Apostolskiej i postulator w procesie kanonizacyjnym bł. Edmunda Bojanowskiego, przyznał, że Katechizm nie jest skierowany do uczniów w szkołach, ale jest to przede wszystkim podręcznik dla rodziców, wychowawców, dziadków. „Dziś żyjemy w świecie zsekularyzowanym, w którym wielu rodziców nie wie, w jaki sposób przekazać prawdy wiary. Dlatego Katechizm ten będzie im pomocą, aby mieli jakiś punkt odniesienia” – stwierdził.

Ks. Malecha zwrócił uwagę, że bł. Edmund Bojanowski jest inicjatorem wychowania integralnego. „Uważał, że trzeba wpływać na całego człowieka. Trzeba kształtować jego umysł, wolę, uczucia. Edmund Bojanowski czynił to poprzez wspólne gry, wspólne przebywanie, rozmowy, śpiewy, zabawy i przekazywanie wiary” – zaznaczył.

S. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL podkreśliła ideę bł. Edmunda Bojanowskiego: „To od dzieci należy zacząć odrodzenie ludzkości”. Wyjaśniła, że na bazie zapisków Bojanowskiego stworzono program wychowania przedszkolnego oraz integralną pedagogikę przedszkolną. I przypomniała, że bardzo ważnym przesłaniem Edmunda Bojanowskiego jest wspieranie rodziny. 

Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL, kierownik Katedry Katechetyki Szczegółowej i Współczesnych Form Przekazu Wiary w Instytucie Nauk Teologicznych KUL, oraz redaktor Katechizmu według bł. Edmunda Bojanowskiego, podkreślił, że „Katechizm może być mostem pokoleniowym”. „U Bojanowskiego znalazłem realistyczne spojrzenie. On się nie bał kryzysów, ale je przezwyciężał. Budujemy most międzypokoleniowy z Bojanowskim. Kładł nacisk na systematyczność, a systematyczność to jest katecheza, to jest Katechizm” – zaznaczył ks. Kiciński.

Wyjaśnił, że Katechizm jest przede wszystkim dla rodziców, duszpasterzy, nauczycieli. „Powstał głównie na prośbę rodziców, którzy o niego prosili” – zauważył.

S. Małgorzata Kaput, wikaria generalna Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej, podkreśliła, że bł. Edmund Bojanowski troszczył się o dzieci i o rodzinę. „My jako jego duchowe córki pragniemy to czynić nadal” – zaznaczyła.

Zwróciła uwagę, że w ramach programu współpracy z rodziną realizowane są różne przedsięwzięcia w przedszkolach prowadzonych przez siostry służebniczki: spotkania jednodniowe, rekolekcje, konferencje, aby pomóc rodzicom formować się w świetle wiary.

Kolejną inicjatywą podejmowaną przez siostry służebniczki jest strona o wychowaniu – zauważyła s. Kaput – gdzie znajduje się zakładka dla rodzin z materiałami pomocnymi w wychowaniu dzieci w duchu wartości chrześcijańskich.

Źródło: BP KEP