Warszawa: obradowała Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów

2022-09-06 17:03
Liturgiści
Autor: BP KEP

W  Warszawie, w budynku Sekretariatu KEP obradowała Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Pracom przewodniczył biskup pomocniczy diecezji bielsko-żywieckiej Piotr Greger. Podczas spotkania omówiono m.in. zagadnienia związane z tłumaczeniem na język polski Martyrologium rzymskiego oraz tłumaczeniem Listu apostolskiego papieża Franciszka Desiderio desideravi. Ten ostatni poświęcony jest formacji liturgicznej Ludu Bożego.

Podczas obrad omówiono m. in. ostatnie zagadnienia związane z tłumaczeniem na język polski Martyrologium rzymskiego. W dalszym etapie procedowania tekst zostanie przesłany wszystkim biskupom. Po naniesieniu zgłoszonych przez nich poprawek, trafi pod głosowanie głosowanie podczas najbliższego zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski (11-12 października 2022). Ostatnią fazą procesu będzie przesłanie tekstu do Dykasterii ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Po jego zatwierdzeniu, Martyrologium rzymskie zostanie opublikowane – po raz pierwszy – w języku polskim.

Dyskutowano też nad tekstem Dekretu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, który wprowadza w życie przepisy kanonu 838 Kodeksu prawa kanonicznego. Poprzez Motu proprio papieża Franciszka Magnum Principium z dnia 3 września 2017 roku, zmieniono zasady dotyczące tłumaczenia, wydawania i dostosowania ksiąg liturgicznych. Po naniesionych poprawkach tekst zostanie ponownie rozesłany do członków i konsultorów komisji oraz ostatecznie zatwierdzony.

Komisja zajęła się też tekstem tłumaczenia Listu apostolskiego papieża Franciszka Desiderio desideravi, poświęconego formacji liturgicznej Ludu Bożego. „Ważny tekst, ogromnie ciekawy, zwracający uwagę na istotę natury liturgii“  – powiedział bp Greger. Jak dodał, członkowie Komisji byli zgodni, że musi być rozpowszechniony i przestudiowany nie tylko w seminariach na potrzeby  przyszłych kapłanów, ale również dla księży już posługujących. „Chcemy, by ten dokument zaistniał nie tylko w formie pisanej, ale by był obecny na biurku każdego duszpasterza, bo on naprawdę wiele rzeczy doprecyzowuje, wyjaśnia, i ci, którzy stawiają pytania, mogą tam znaleźć odpowiedź“ – podkreślił.

Podczas obrad padł również temat aktualnych zagadnień liturgicznych, jak formacja stała diakonów stałych, postawa klęcząca w czasie Wyznania wiary w uroczystości: Narodzenia Pańskiego, Zwiastowania Pańskiego oraz czytania opisu Męki Pańskiej; kwestia wypowiadania imienia biskupa w kanonie Mszy świętej; kwestie związane z posługą i posłaniem katechisty, uwagi związane z wydawaniem kolejnych ksiąg liturgicznych; a także kwestie kalendarza liturgicznego w roku 2023. Komisja kontynuowała prace związane z tłumaczeniem formularzy mszalnych niedzieli Okresu Zwykłego (od 25 niedzieli).

Wrześniowe obrady, tradycyjnie poprzedziło doroczne sympozjum liturgistów polskich, które rozpoczęło się dziś, 6 września, w Popowie nad Bugiem w diecezji płockiej. Potrwa do 8 września. Kolejne zebranie Komisji zaplanowano na listopad.

Źródło: KKBiDS/ BP KEP