Warszawa: zmarł ks. infułat Grzegorz Kalwarczyk

2022-04-06 14:13
Ks. infułat Grzegorz Kalwarczyk
Autor: archidiecezja warszawska

W środę w Warszawie zmarł ks. infułat Grzegorz Kalwarczyk, długoletni kanclerz Kurii Metropolitalnej Warszawskiej. Był m.in. sędzią w trybunałach beatyfikacyjnych błogosławionych Jerzego Popiełuszki, Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Czackiej, a także bliskim współpracownikiem prymasów kard. Józefa Glempa i bł. Stefana Wyszyńskiego.

Ks. Grzegorz Kalwarczyk urodził się 11 marca 1941 roku w Nowym Kłopoczynie koło Rawy Mazowieckiej. Święcenia kapłańskie przyjął 24 maja 1964 roku w archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie z rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego. Po święceniach jako wikariusz posługiwał w parafiach w Mszczonowie, Stanisławowie i Kobyłce.

Po studiach na Wydziale Prawa Kanonicznego KUL rozpoczął pracę w Kurii Metropolitalnej Warszawskiej – najpierw jako notariusz, a od 23 czerwca 1992 r. jako kanclerz. Od 2008 r. do 2012 r. był też wikariuszem biskupim ds. sakramentalnych. W sumie w Kurii Metropolitalnej Warszawskiej przepracował 18 lat jako notariusz, a 20 lat jako kanclerz.

Z urzędu był członkiem wielu najważniejszych gremiów Archidiecezji Warszawskiej w tym Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsultorów. Ponadto był członkiem Rady Prymasowskiej Budowy Kościołów Archidiecezji Warszawskiej (a także budowniczym kościoła i plebanii w Nowej Wsi koło Warki).

W 1984 r. został odznaczony przywilejem rokiety, mantoletu i pierścienia. W 2007 r. został honorowym kapelanem Jego Świątobliwości, a 20 maja 2011 r. protonotariuszem apostolskim (infułatem). 1 maja 2006 r. został odznaczony prymasowskim złotym orderem. “Ecclesiae populoque servitium praestanti”, a 28 września 2008 r. otrzymał order “Zasłużony dla Warszawy”.

W 2012 roku przeszedł na emeryturę, ale nadal jako rezydent pomagał duszpastersko – zwłaszcza jako spowiednik – w parafii archikatedralnej św. Jana Chrzciciela na Starówce. Jako rezydent był związany parafią archikatedralną w sumie przez 48 lat.

Informacje o pogrzebie zostaną podane w późniejszym terminie.

Źródło: archidiecezja warszawska