Watykan stanowczo przeciw karze śmierci

2022-10-20 14:23
Wojna na Ukrainie. Watykan wchodzi do gry. Jest ważne oświadczenie
Autor: JerOme82 / CC0 / pixabay.com Wojna na Ukrainie. Watykan wchodzi do gry. Jest ważne oświadczenie

Stolica Apostolska jest niezłomnym orędownikiem zniesienia kary śmierci – powiedział na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ, stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy Organizacji. Arcybiskup Gabriele Caccia wygłosił oświadczenie w ramach dyskusji o moratorium na stosowanie kary śmierci.

W swoim wystąpieniu abp Caccia stwierdził, że stanowisko Stolicy Apostolskiej jest zakorzenione w obronie nienaruszalnej godności osoby ludzkiej i roli prawowitej władzy w obronie dobra wspólnego społeczeństwa. Podkreślił, że przestępca, niezależnie od tego, jak haniebną zbrodnię popełnił, nigdy nie traci godności osoby ludzkiej. A biorąc pod uwagę ulepszenia w różnych systemach karnych, istnieją wystarczające środki, by chronić porządek publiczny i bezpieczeństwo osób, bez uciekania się do kary śmierci.

Zauważył, że jej stosowanie eliminuje drogi zadośćuczynienia w przypadkach pomyłek wymiaru sprawiedliwości. „Stolica Apostolska uważa, że ochrona prawa do życia, na wszystkich jego etapach, jest niezbędna do odpowiedzialnego rządzenia i wzywa wszystkie państwa do przyjęcia konsekwentnego stanowiska w odniesieniu do prymatu i ochrony życia ludzkiego oraz poszanowania godności osoby ludzkiej, bez względu na popełnione przez nią przestępstwo. Odwaga w tym zakresie, w tym przyjęcie przynajmniej moratorium na stosowanie kary śmierci jako konkretnego kroku w kierunku jej powszechnego zniesienia, pozwoli nam skupić się na zwiększeniu wysiłków na rzecz ochrony każdego ludzkiego istnienia” – stwierdził stały przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przy ONZ.

Źródło:ekai