Watykan udostępnia dokumentację z czasów Piusa XII

2022-06-23 20:05
Wojna na Ukrainie. Watykan wchodzi do gry. Jest ważne oświadczenie
Autor: JerOme82 / CC0 / pixabay.com Wojna na Ukrainie. Watykan wchodzi do gry. Jest ważne oświadczenie

Na prośbę Ojca Świętego Franciszka, od czerwca 2022 r. Archiwum Historyczne Sekretariatu Stanu udostępnia na swojej stronie internetowej archiwalne dokumenty z czasów Piusa XII.

Seria Ebrei („Żydzi”) Archiwum Historycznego Sekretariatu Stanu, Sekcja ds. Stosunków z Państwami i Organizacjami Międzynarodowymi jest częścią kolekcji Kongregacji ds. Spraw Nadzwyczajnych Kościoła, dotyczącej pontyfikatu Piusa XII - część I (1939-1948). Od pozostałych serii różni się tym, że nie została oznaczona nazwą podmiotu geograficznego, z którym Stolica Apostolska nawiązała i utrzymywała stosunki dyplomatyczne. Zebrano w niej natomiast petycje o pomoc, jakie Żydzi, ochrzczeni i nieochrzczeni, nadsyłali z całej Europy do ówczesnego papieża po rozpoczęciu prześladowań nazistowsko-faszystowskich.

W związku z tym, ówczesna Congregatio pro negotiis ecclesiasticis extraordinariis (teraz Sekcja Stosunków z Państwami i Organizacjami Międzynarodowymi Sekretariatu Stanu), odpowiednik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, powierzyła urzędnikowi dyplomatycznemu (ks. prał. Angelo Dell'Acqua) zajmowanie się tymi petycjami, starając się zapewnić ich autorom wszelką możliwą pomoc. Każda petycja stawała się aktem (lub dossier) na nazwisko głównego wnioskodawcy (lub wnioskodawców) i była przeznaczona do przechowywania z klasyfikacją archiwalną „Ebrei” (Żydzi). Akta umieszczano w porządku alfabetycznym, zgodnie z nazwiskiem w nagłówku, w cięższej papierowej teczce oznaczonej odpowiednią literą. Petycje mogły dotyczyć m.in. uzyskania wizy lub paszportu w celu ekspatriacji, azylu, połączenia z rodziną, zwolnienia z aresztu, przeniesienia z jednego obozu koncentracyjnego do drugiego, wiadomości o osobie deportowanej, żywności lub odzieży, pomocy finansowej, wsparcia duchowego. Niestety, wielu próśb nie można było spełnić. W innych przypadkach udawało się pomóc.

Seria archiwalna składa się łącznie ze 170 tomów, co w formie cyfrowej odpowiada prawie 40 000 plików. Początkowo dostępnych będzie 70 proc. całego materiału, który później zostanie uzupełniony o najnowsze tomy będące w trakcie opracowywania.

Źródło:ekai