Wierni z diecezji ełckiej zaczynają całoroczną modlitwę o powołania

2021-09-29 12:06 M. Mal
Modlitwa o powołania
Autor: diecezja ełcka

Od 1 października we wszystkich parafiach diecezji ełckiej zostanie podjęta całoroczna modlitwa w intencji powołań. Każda parafia będzie miała swój „dyżur” modlitewny. Chodzi o to, aby w proces powołań zaangażować też wiernych.

Całoroczna modlitwa, której podejmuje się diecezja ełcka jest odpowiedzią i troską Kościoła nie tylko jako forma towarzyszenia powołanym i ich formowanie, ale również budzenie powołań. Jak zauważył ks. dr Marcin Sieńkowski, rektor WSD w Ełku i koordynator tzw. „modlitewnej sztafety o powołania”, bardzo ważne jest dzisiaj zaangażowanie wiernych w procesie kształtowania odpowiedzialności za rodzące się powołania. Powołanie ma wymiar wspólnotowy, gdyż jest dla Kościoła, z Kościoła i w Kościele. Wobec tego troska o powołania i odpowiedzialność za ich rozpoznanie i wypełnienie spoczywa na wszystkich wiernych Kościoła - mówi.

Każda parafia ma wyznaczony czterodniowy dyżur modlitewny, który będzie rozpoczynał się lub kończył niedzielą. W pozostałe dni roku dana parafia będzie mogła kontynuować modlitwy. Ich formy są zaproponowane przez odpowiedzialnych za ideę modlitwy o powołania i rozpowszechniane przez internetową stronę diecezjalną, jednak ze wskazaniem, aby bazować na już istniejących w danej parafii.

Proboszczowie są zachęcani do zapraszania formatorów, wykładowców z WSD, seminarzystów, sióstr zakonnych, misjonarzy, małżeństw, rodzin, którzy będą dzielili się świadectwem życia i realizacji chrześcijańskiego powołania. Katecheci są zachęceni, aby również na lekcjach religii podejmować problematykę rozeznawania powołania i włączenia się w modlitwę.

Ks. Marcin Sieńkowski wyraża nadzieję, że to wspólne działanie w parafiach zaowocuje ożywieniem duszpasterstwa powołaniowego. Jak podkreśla, powołanie to zgoda na treść, która życie czyni określonym, czyli realizowanym w kapłaństwie, małżeństwie, życiu konsekrowanym, misyjnym, samotnym, itd. Do specyfiki powołania chrześcijańskiego należy to, że nie pochodzi ono od człowieka, lecz od Boga. On jest jego źródłem. Zatem nie człowiek, a Bóg wzywa – powołuje do przebycia takiej, a nie innej drogi, do życia w taki, a nie inny sposób. Fundamentalną rolę w procesie odkrywania powołania odgrywa słuchanie Boga. Towarzyszy temu stawianie wielu pytań, podejmowanie decyzji, a zwłaszcza umiejętne oddzielanie tego, co mówi Bóg od własnych wizji – wyjaśnia ksiądz rektor.

Źródło: diecezja ełcka