Wrocław: rozpoczął się Stały Synod Biskupów Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego

2023-05-24 12:43 Justyna Bieniek
Synod
Autor: BP KEP/fot. ks. Igor Hubacz/ Eparchia Olsztyńsko-Gdańska

Od wczoraj we Wrocławiu trwają obrady Stałego Synodu Biskupów Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego (UKGK). Będą im towarzyszyły spotkania poświęcone doświadczeniu udzielania pomocy uchodźcom przez Polskę oraz Metropolię Przemysko-Warszawską Kościoła Greckokatolickiego w Polsce.

Jak zaznaczył Wielce Błogosławiony Światosław, który przewodniczy obradom Stałego Synodu, sesja została zwołana, by przygotować zagadnienia dla Synodu Biskupów UKG. Ten odbędzie się we wrześniu w Rzymie. W związku z tym, że głównym tematem Synodu Biskupów będzie opieka duszpasterska nad uchodźcami wojennymi, miejscem obrad stała się Polska, na terenie której przebywa ok. 3 milionów ukraińskich uchodźców.

Obrady rozpoczęły się od wspólnej modlitwy i słów powitania Wielce Błogosławionego Światosława. Zwierzchnik UKGK wyraził radość ze wspólnego spotkania ponieważ od lipca 2022 r. wszystkie obrady odbywały się on-line ze względu na wojnę w Ukrainie.

Członkowie Stałego Synodu przybyli z różnych miejsc na świecie: Patriarcha Światosław z Kijowa, biskup Włodzimierz Juszczak – Hierarcha Wrocławsko-Koszaliński jest gospodarzem i organizatorem spotkania, biskup Borys Gudziak – Arcybiskup i Metropolita Filadelfijski przybył z USA, biskup Bohdan Dziurach – Egzarcha dla grekokatolików Niemiec i Skandynawii przybył z Monachium, biskup Jozafat Moszczycz przybył z Czerniowic w Ukrainie. Sekretarzem Stałego Synodu jest biskup Andrij Chimiak – biskup pomocniczy Archieparchii Kijowskiej.

W czasie pierwszego spotkania biskupi omówili stan realizacji postanowień poprzedniej sesji Stałego Synodu oraz uzgodnili program dalszych działań. Dyskutowano też o sytuacji w Ukrainie i duszpasterskich wyzwaniach spowodowanych wojną.

Biskupi Stałego Synodu będą obradowali do 26 maja.

Źródło: BP KEP