X Światowe Spotkanie Rodzin. Sprawdź oficjalną modlitwę

2022-05-05 17:21
X Światowe Spotkanie Rodzin. Sprawdź oficjalną modlitwę
Autor: episkopat.pl X Światowe Spotkanie Rodzin. Sprawdź oficjalną modlitwę

X Światowe Spotkanie Rodzin odbędzie się w Rzymie od 22 do 26 czerwca 2022 r. w jedności z obchodami na poziomie polskich diecezji i parafii. Będzie to zwieńczenie ustanowionego przez Papieża Franciszka Roku Rodziny Amoris Laetitia, który rozpoczął się 19 marca 2021 r.

Publikujemy oficjalną modlitwę na X Światowe Spotkanie Rodzin:

Miłość rodzinna: powołanie i droga do świętości

Ojcze Niebieski , Przychodzimy do Ciebie, aby Cię wielbić i dziękować Ci za wspaniały dar rodziny. Modlimy się do Ciebie za wszystkie rodziny uświęcone przez sakrament małżeństwa. Niech codziennie na nowo odkrywają łaskę, jaką otrzymały i jako małe kościoły domowe niech poznają, jak dawać świadectwo o Twojej obecności oraz miłości, jaką Chrystus obdarza Kościół. Modlimy się do Ciebie za wszystkie rodziny, które napotykają trudności i cierpienie związane z chorobą lub inną okolicznością jedynie Tobie wiadomą. Podtrzymaj je i uczyń je świadomymi ścieżki świętości, na którą je wzywasz, aby mogły doświadczyć Twojego nieskończonego miłosierdzia i znaleźć nowe sposoby, by wzrastać w miłości. Modlimy się do Ciebie za dzieci i młodzież, oby spotkali Ciebie i odpowiedzieli radością na powołanie, które dla nich przeznaczyłeś. Modlimy się za rodziców i dziadków: niech będą świadomi, że są znakiem ojcostwa i macierzyństwa Boga poprzez troskę o ciało i duszę dzieci, które im powierzasz, a także za doświadczenie braterstwa, jakie rodzina może dać światu.

Panie, spraw, aby każda rodzina mogła żyć swoim własnym powołaniem do świętości w Kościele jako wezwaniem do bycia apostołami, w służbie życiu i pokojowi, w komunii z naszymi kapłanami, wiernymi i wszystkimi powołanymi w Kościele. Błogosław Światowemu Spotkaniu Rodzin. Amen.

Episkopat.pl

Sedno Sprawy - Piotr Zgorzelski