Zwierzchnik ukraińskiego prawosławia apeluje do świata o wsparcie Ukrainy

2022-02-24 17:16
Epifaniusz
Autor: The Presidential Administration of Ukraine/Wikimedia Commons Metropolita kijowski i całej Ukrainy

O wsparcie Ukrainy oraz zmuszenie Rosji i Białorusi do natychmiastowego zaprzestania agresji zaapelował do wspólnoty międzynarodowej i wszystkich przywódców religijnych świata oraz ludzi dobrej woli stojący na czele Prawosławnego Kościoła Ukrainy metropolita Epifaniusz.

Metropolita zwrócił się do swych rodaków, podkreślając, że „po naszej stronie jest prawda". - Dlatego wróg, z Bożą pomocą i przy wsparciu cywilizowanego świata, zostanie pokonany. Naszym wspólnym zadaniem jest odparcie wroga, obrona naszej ojczyzny, naszej przyszłości i przyszłości nowych pokoleń przed tyranią, którą agresor usiłuje sprowadzić na swoich bagnetach – stwierdził hierarcha.

Wezwał do zjednoczenia się i nie ulegania panice. - Wierzymy w Bożą opatrzność i zwycięstwo prawdy. Ufamy naszym siłom zbrojnym, naszym obrońcom. Modlimy się z wszystkich, którzy stoją na czele walki z agresorem – czytamy w odezwie zwierzchnika Prawosławnego Kościoła Ukrainy. Przestrzega on przed prowokacjami wewnętrznymi, apeluje o utrzymywanie porządku i wykonywanie rozkazów władz państwowych i wojskowych Ukrainy. Zwraca się do duchowieństwa i wiernych o regularne odmawianie modlitw za Ukrainę, o zwycięstwo, za żołnierzy.

Metropolita Epifaniusz zaapelował do wspólnoty międzynarodowej, do wszystkich przywódców religijnych świata o wsparcie Ukrainy, o zmuszenie Rosji i Białorusi do natychmiastowego zaprzestania agresji. Jak zaznaczył, sprawcy zbrodni na Ukrainie odpowiedzą przed Bogiem i przed ludzkością, nie unikną potępienia i kary. Zapewnił, że jako zwierzchnik PKU jest z ludźmi i wypełnia swoje obowiązki. Modli się też o Boże błogosławieństwo dla ukraińskiego państwa, żołnierzy broniących Ukrainy i cały naród.

Źródło: KAI