„Zwycięzca. Prymas dla Kościoła i Ojczyzny”. Wystawa o Wyszyńskim będzie czynna dłużej!

2021-10-29 15:58
„Zwycięzca. Prymas dla Kościoła i Ojczyzny”. Wystawa o Wyszyńskim będzie czynna dłużej!
Autor: episkopat.pl „Zwycięzca. Prymas dla Kościoła i Ojczyzny”. Wystawa o Wyszyńskim będzie czynna dłużej!

Od września jest błogosławionym! Wystawa „Zwycięzca. Prymas dla Kościoła i Ojczyzny” będzie czynna dłużej! Jej cel to przybliżenie postaci kard. Stefana Wyszyńskiego. Gdzie oglądać wystawę?

Wystawa jest dostępna w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. Autorzy zarysowali dwa główne pola działalności kardynała Wyszyńskiego: jego posługę w Kościele oraz służbę Ojczyźnie. Z treści wystawy można dowiedzieć się nie tylko o Prymasie duszpasterzu, o jego roli w procesie przemian związanych z Soborem Watykańskim II, ale również o Prymasie patriocie, walczącym o prawa człowieka i jego wolność.

Czytaj także: Kardynał Wyszyński – syn wiejskiego organisty, który został błogosławionym

Nie brakło również informacji na temat samej osoby Prymasa, jego pobożności czy relacji z metropolitą krakowskim, kardynałem Karolem Wojtyłą, późniejszym papieżem Janem Pawłem II.

Wystawa prezentuje więc pełny, choć skondensowany, obraz jednej z ważniejszych postaci okresu Polski powojennej – Prymasa Tysiąclecia, porządkuje informacje na temat jego życia i wskazuje na rolę, jaką odegrał w życiu Kościoła katolickiego, a także w przestrzeni społecznej i politycznej PRL.

Czytaj także: Polska wybudowała w Sudanie Południowym studnię

Co zobaczymy na wystawie?

Kardynał Stefan Wyszyński na początku lat 80. reaktywował Muzeum Archidiecezji Warszawskiej i przekazał w darze, na rzecz tworzącej się kolekcji, zespół cennych medali i tkanin liturgicznych. Wystawa poświęcona Prymasowi jest okazją do zaprezentowania i przypomnienia tego wyjątkowego daru oraz innych pamiątek związanych z osobą błogosławionego Prymasa. Na wystawie można oglądać ornaty, dalmatyki i kapy – używane przez Prymasa Wyszyńskiego, a pochodzące z Archikatedry św. Jana Chrzciciela w Warszawie.

Dzięki uprzejmości Instytutu Prymasa Wyszyńskiego na wystawie prezentowane są przedmioty na co dzień używane przez Kardynała, takie jak buty, płaszcz, modlitewnik i różaniec, a także ornaty i naczynia liturgiczne.

Szczególną uwagę warto zwrócić na dokumenty prezentowane publicznie po raz pierwszy, które pochodzą z Archiwum Archidiecezjalnego Warszawskiego. Są to m. in.: list do Prymasa od kleryków odbywających służbę wojskową w Jednostce w Bartoszycach z podpisem bł. ks. Jerzego Popiełuszki, korespondencja prowadzona między Kardynałem Wyszyńskim a Papieżem Janem Pawłem II z 1978 r., czy kopia listu Prymasa do generała Wojciecha Jaruzelskiego.

Zwiedzający wystawę mogą także zapoznać się z materiałami filmowymi ze zbiorów Instytutu Pamięci Narodowej, nagrywanych przez Urząd Bezpieczeństwa w latach 60. XX wieku. Dokumentacja ta została sporządzona w czasie uroczystości milenijnych oraz w czasie obserwacji warszawskich pielgrzymek na Jasną Górę. Ciekawostką jest też album ze zdjęciami podarowany Kardynałowi z okazji milenium z roku 1966, którego zawartość zostanie zaprezentowana także w formie prezentacji zdjęć (zbiory Archiwum Archidiecezjalnego).

Sedno Sprawy - Marek Sawicki