Biskupi przyjęli stanowisko ws. wykorzystywania seksualnego osób małoletnich

2018-11-21 13:16
ks. Wojciech Parfianowicz, rzecznik Kurii Biskupiej diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej
Autor: alg

Co to oznacza dla diecezji koszalińsko- kołobrzeskiej? Gościem "W rytmie wydarzeń" był ks. Wojciech Parfianowicz, rzecznik Kurii Biskupiej w Koszalinie

Biskupi przyjęli stanowisko ws. wykorzystywania seksualnego osób małoletnich. Wzywają Kościół do oczyszczenia i pokuty, zapowiadają też kolejne działania zmierzające do wprowadzenia specjalnych programów prewencji. Biskupi zwracają się do sprawców przestępstw wśród duchowieństwa słowami: Zdradziliście niewinnych młodych ludzi oraz ich rodziców, którzy pokładali w was zaufanie. Utraciliście szacunek społeczności i okryliście wstydem i hańbą waszych współbraci . Biskupi w tym liście jednocześnie przepraszają Boga i ofiary tych przestępstw. W diecezji koszalińsko- kołobrzeskiej, mieliśmy do czynienia z przypadkami nadużyć seksualnych wobec dzieci i młodzieży. Czy znana jest skala tego problemu w diecezji koszalińsko- kołobrzeskiej? W jaki sposób te krzywdy zostały i zostaną naprawione? Kto jest delegatem upoważnionym w diecezji do przyjmowania zgłoszeń o wykorzystaniu seksualnym małoletnich przez osobę duchowną? Czy w związku z tym problemem zmieniła się formacja kapłańska w Wyższym Seminarium Duchownym w Koszalinie? Odpowiedzi na te pytania w rozmowie z ks. Wojciechem Parfianowiczem, rzecznikiem Kurii Biskupiej w Koszalinie. Alicja Górska

ks. Wojciech Parfianowicz, rzecznik Kurii Biskupiej w Koszalinie