Centrum Kultury Gminy Słupsk z dofinansowaniem

2020-04-28 21:07
Zawody wędkarskie o Puchar Prezesa PZW Zakopane
Autor: www.gokbialydunajec.home.pl Zawody wędkarskie o Puchar Prezesa PZW Zakopane

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk przystąpiły do realizacji projektu "Przebudowa i doposażenie obiektu „Kuźnia Rybacka”.

W ramach projektu przeprowadzona zostanie popularyzacja wędkarstwa poprzez zakup sprzętu wędkarskiego w miejscowości Wiklino, na którego realizację udało się pozyskać dofinansowanie w kwocie 300 tys. zł w konkursie ogłoszonym przez Słowińską Grupę Rybacką w ramach dotacji Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego - Program Operacyjny Rybactwo i Morze. Dzięki temu przebudowane i rozbudowane zostanie Centrum Aktywności Lokalnej (świetlica wiejska) w Wiklinie. Budynek zostanie przekształcony w Kuźnię Rybacką miejsce spotkań i integracji mieszkańców oraz turystów, którego działalność tematycznie związana będzie z szeroko pojętym rybactwem i rybołówstwem. Całkowita zakładana wartość projektu wynosi 1 800 000 zł. Zakończenie całej inwestycji wraz z wyposażeniem obiektu planowane jest na kwiecień 2021 roku. Zmodernizowane zostaną dotychczasowe pomieszczenia, zaś powierzchnia obiektu zwiększy się niemal dwukrotnie. Rozbudowana i doposażona zostanie pracownia ceramiczna, zakupiony zostanie sprzęt multimedialny i wyposażenie wystawiennicze. Powstaną tablice informacyjne poświęcone gatunkom ryb, wymiarom i okresom ochronnym. W obiekcie umieszczone zostanie w pełni wyposażone akwarium z roślinnością oraz rybami. Pozwoli to na stworzenie sekcji akwarystycznej dla dzieci i młodzieży. Odbywać się będą szkolenia z hodowcą ryb akwariowych, spotkania z akwarystami. Dzięki tym kompleksowym działaniom obiekt w Wiklinie stanie się pierwszym miejscem kulturalnym w regionie bazującym w pracy na szeroko pojętej tematyce wędkarstwa, rybołówstwa i akwarystyki. (AGu)