Czy prezydent Koszalina uzyska absolutorium?

2014-05-28 21:25 a.gorska
Piotr Jedliński, prezydent Koszalina
Autor: www.koszalin.pl

O prawidłowym wykonaniu ubiegłorocznego budżetu będą dyskutować na jutrzejszej sesji koszalińscy radni

Prawidłowe wykonanie budżetu miasta za ubiegły rok i absolutorium dla prezydenta za czuwanie nad finansami Koszalina – tymi sprawami w pierwszej kolejności zajmą się radni na jutrzejszej sesji. Szczegóły realizacji budżetu, który przekroczył 566 milionów złotych przedstawił prezydent Piotr Jedliński. Największe wpływy do miejskiej kasy pochodzą z podatków. Ponad jedną trzecią budżetu miasta, bo 34 procent pochłaniają wydatki związane z oświatą i wychowaniem. Nakłady na transport wynoszą 13 procent, a na gospodarkę komunalną 10 procent. Członkowie stowarzyszenia Lepszy Koszalin już zapowiedzili, że będą głosować przeciw. Swoje zastrzeżenia do wykonania przez prezydenta Koszalina budżetu mają też radni Prawa i Sprawiedliwości. Wydaje się, że zastrzeżenia opozycji do wykonania budżetu nie będa miały znaczenia, bo większość w radzie miejskiej ma Platofrma Obywatelska i to jej głosami prezydent Piotr Jedliński otrzyma absolutorium. Aleksandra Barcikowska

Piotr Jedliński, prezydent Koszalina o budżecie