Czym jest wypadek, a czym kolizja?

2020-06-18 16:56
Koszalińska policja opublikowała poradnik o kolizjach i wypadkach drogowych
Autor: brak danych

Koszalińska policja opublikowała poradnik dla kierowców.

Koszalińska policja apeluje do kierowców: jeśli nie ma potrzeby – do niewielkiej kolizji nie wzywajcie patrolu drogówki. Na swojej stronie internetowej mundurowi opublikowali poradnik o różnicach między kolizją, a wypadkiem samochodowym. W ciągu jednego dnia funkcjonariusze koszalińskiej komendy interweniują przy takich stłuczkach od kilkunastu do kilkudziesięciu razy. A nie zawsze są tam potrzebni. Każdy uczestnik ruchu drogowego jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, a przez działanie rozumie się również zaniechanie. Tak stanowi art. 3 Ustawy Prawo o ruchu drogowym. Jeżeli uczestnik ruchu drogowego (pieszy, kierujący, a także inne osoby przebywające w pojeździe lub na pojeździe znajdującym się na drodze) lub inna osoba spowodowała jednak zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, jest obowiązana przedsięwziąć niezbędne środki, aby niezwłocznie usunąć zagrożenie, a gdyby nie mogła tego zrobić, powinna o zagrożeniu uprzedzić innych uczestników ruchu. Jeśli dojdzie do zdarzenia drogowego, należy prawidłowo rozpoznać czy doszło do kolizji (spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym) czy do wypadku. Potocznie można określić, że kolizja to tzw. stłuczka, gdzie nie ma osób poszkodowanych lub ewentualnie tylko osoby są lekko ranne (zadrapania, siniaki itp). Kolizja to zdarzenie skutkowe, np. uszkodzenie pojazdów, budynku, urządzeń drogowych - chodzi raczej o mienie niż o zdrowie czy życie. Uczestnicy kolizji drogowej nie zawsze muszą wzywać na miejsce zdarzenia policję. Należy to zrobić wtedy, gdy w wyniku zdarzenia kierowcy nie potrafią ustalić sprawcy zdarzenia. W innym przypadku, jeśli nie ma wątpliwości co do sprawcy kolizji, wystarczy spisać stosowne oświadczenie z którym następnie należy zgłosić się do firmy ubezpieczeniowej. Obowiązki uczestnika kolizji W przypadku kolizji obowiązkiem jej uczestników jest niezwłoczne usunięcie pojazdów z jezdni. Nie wolno tego robić, jeśli doszło do wypadku z ofiarami! W przypadku, gdy usunięcie pojazdu nie jest możliwe, wówczas obowiązkiem kierowcy jest odpowiednie oznakowanie miejsca zdarzenia. W tym celu kierowca powinien w pierwszej kolejności włączyć światła awaryjne i ustawić na jezdni trójkąt ostrzegawczy. Na drogach w obszarze zabudowanym powinien znajdować się on w odległości 30-50 metrów od uszkodzonych pojazdów. Na drogach ekspresowych i autostradach, z uwagi na większą dopuszczalną prędkość, odległość ta wynosi 100 metrów. Uczestnicy kolizji drogowej, nie mają obowiązku wzywać funkcjonariuszy policji, sytuacja ta nie dotyczy wypadków drogowych. Obowiązkowo należy wezwać policję także, gdy istnieje przypuszczenie, że w trakcie kolizji doszło do popełnienia przestępstwa, np. gdy podejrzewamy, iż kierujący jest pod wpływem alkoholu. Wskazanym jest, aby policję wezwać na miejsce kolizji drogowej również w przypadku, gdy jej uczestnicy nie potrafią samodzielnie ustalić okoliczności zdarzenia i w konsekwencji nie są w stanie wskazać sprawcy zdarzenia. Uczestnicy kolizji będą mieli obowiązek bezwzględnie dostosować się do poleceń wydawanych przez funkcjonariuszy, np. poddaniu się badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Policjanci po ustaleniu okoliczności zdarzenia i sprawcy kolizji, nałożą mandat karny oraz 6 pkt karnych (wg taryfikatora). Wypadek drogowy - to zdarzenie w którym poszkodowanymi przede wszystkim są osoby biorące udział w zdarzeniu (kierujący, pasażerowie, piesi). Wypadek drogowy jest znacznie poważniejszy w konsekwencjach. Jest to takie zdarzenie na drodze, w wyniku którego co najmniej jeden z uczestników doznał poważnych obrażeń ciała. Wypadkiem drogowym jest zdarzenie, do którego doszło w wyniku chociażby nieumyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym( lądowym, wodnym lub powietrznym,) a którego następstwem są obrażenia ciała innej osoby powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia na okres powyżej 7 dni albo śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na zdrowiu. Pamiętajmy, że jeżeli udzieliliśmy pomocy, a na miejscu zdarzenia wciąż nie ma służb ratunkowych, powinniśmy spisać dane personalne świadków wypadku. Jeżeli nie jest to możliwe, spiszmy numery rejestracyjne samochodów, których kierujący mogli widzieć co się stało. Warto również przypomnieć, że obowiązkowym wyposażeniem auta osobowego są trójkąt ostrzegawczy i gaśnica. Posiadanie apteczki jest tylko zalecane. (posłuchaj naszej rozmowy) Q

Monika Kosiec, rzecznik prasowa KMP w Koszalinie