Do woja marsz, do woja...

2015-10-27 16:06
Armia szkoli rezerwistów
Autor: brak danych

Trwają szkolenia dla rezerwistów.

Polska armia wzywa rezerwistów na ćwiczenia. W przyszłym roku na szkolenia wojskowe wezwanych zostanie kolejnych kilka tysięcy mieszkańców naszego regionu. To nie żadne pospolite ruszenie, ale realizacja założeń i przepisów o intensyfikacji ćwiczeń i szkoleń wojskowych rezerwistów, mówi kapitan Jacek Wierczuk z koszalińskiej Wojskowej Komendy Uzupełnień. W tym roku zostanie przeszkolonych około ośmiu tysięcy osób, w roku 2016 - 17,5 tysiąca, a w latach kolejnych jeszcze więcej. W naszym województwie tegoroczne szkolenia dotyczą około tysiąca rezerwistów, a w roku następnym blisko jednej czwartej wszystkich powołanych. Na czas szkolenia pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi bezpłatnego urlopu na podstawie karty powołania, a za czas spędzony w jednostce żołnierz otrzymuje uposażenie. W zależności od stopnia - od 70 zł w przypadku szeregowego do 105 zł w przypadku podporucznika dziennie. Q

Jacek Wierczuk